Sweden     nyttigaste länkarna   most useful links
Notisa start
Nyheter
Aktuellt, artiklar
Kalender månadsfakta
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Väder
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Nya julens ABC
Rese ABC
Copyright Notisa © 

 


Romantiska par, blomster och hjärtan var typiska motiv på valentinkorten. Helgonet Valentin var skyddspatron för trolovade ungdomar, biodlare och resenärer. Bilden är ett engelskt valentinkort från 1900-talets början. I Sverige har det sänts som ett gratulationskort.

Copyright bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet ©
 

St Valentins dag - en nygammal tradition

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK
BILD: BJÖRN SÖDERBERG /NOTISA BILDARKIVET
SAMTLIGT MATERIAL OMFATTAS AV COPYRIGHT NOTISA BILDARKIVET / © 2020

Text och bilder är skyddade av lagen om upphovsrätt och får inte publiceras till någon del utan tillstånd av rättsinnehavaren.

För artiklar och bildmaterial, kontakta Notisa Bildarkivet
red2@notisa.com
 


Engelskt valentinkort från 1910-talet.

Copyright bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 
 

Traditioner är föränderliga företeelser. Föreställningarna om att de är urgamla och oföränderliga beror på att de ofta relaterar till det förflutna. En historisk händelse eller person som förknippas med en tradition behöver inte vara den egentliga anledningen till att traditionen har skapats eller till att den upprätthålls. Ett typiskt exempel på detta är det nutida firandet av St Valentins dag, eller som den också kallas Alla hjärtans dag den 14 februari.

Den historiska personen Valentin fick sin dödsdag införd i den romersk-katolska kyrkans kalendarium eftersom han offrade sitt liv i kampen för kristendomen och led martyrdöden år 269 eller år 270. I vår tid är han dock ganska okänd. Helgonet Valentin saknar påtaglig anknytning till Norden eller nordisk kultur. Han levde under kejsar Claudius tid och verkade som biskop i den tidigkristna kyrkan i Italienska Terni.

Enligt legenden botade Valentin med handpåläggning fursten Asterius dotter. Med Guds hjälp och sina egna helande händer gav Valentin henne synen tillbaka. Asterius beslöt efter upplevelsen av detta mirakel att hela hans familj skulle döpa sig och anta den kristna läran. Många följde furstens exempel och blev kristna. Kejsar Claudius som anade en politisk komplott lät fängsla Valentin och dömde honom till döden.

Under fängelsetiden när han inväntade dagen för sin avrättning sände Valentin en duva med ett brev till sina församlingsmedlemmar. I brevet uppmanade han församlingen att vara orädda inför kejsaren och att hålla fast vid sin kristna tro. Den botade furstedottern som mottog brevet läste det som förkunnelse för dem som Valentin hade kristnat genom dopet.
 

Valentin halshöggs vid Porta di Popolo I Rom. Efter sin död blev han skyddspatron för biodlare, resenärer, ungdomar och trolovade. Han anropades även vid pestsjukdom och medvetslöshetstillstånd.

Det fanns även flera andra mera romantiska berättelser som ger bakgrund till att Valentin betraktades som de förälskades särskilda skyddspatron. T.ex. att han skulle ha förälskat sig i en fångvaktardotter och skickade henne ett avskedsbrev per duva innan han fördes till sin avrättning.

I England sades St Valentine's Day vara den dag då fåglarna parade sig och började bygga bo. Det var i enlighet med denna uppfattning rätt dag för de unga männen att börja uppvakta unga kvinnor i bekantskapskretsen. Uppvaktningen ansågs dock inte vara ett riktigt frieri, utan snarare en artig uppmärksamhet.

Den engelske ambassadören Whitelocke visade vår egen drottning Kristina artigheten att utnämna henne till sin "Valentine" år 1654. Hon blev sannolikt den första person som uppvaktades på detta sätt i vårt land. Av denna artighet spirade dock ingen ny svensk tradition. För drottning Kristinas del blev det möjligen ett minne att erinra sig när hon abdikerat och bosatte sig i Valentins land, Italien.

I både USA och England har dagen under tidernas lopp med varierade intensitet firats med kurtis och chevalierisk uppvaktning. En särskild presentgenre har utvecklats i anslutning till firandet. Valentingåvorna som utväxlades mellan gossarna och flickorna skulle anspela på hjärtat.
 

Hjärtat uppfattades nämligen som symbolen för den oskuldsfulla kärleken. Detta innebär att chokladaskar, tårtor och blomsterarrangemang tillhandahölls i hjärtform. Förutom presenterna överlämnades eller skickades per post särskilda kort på vilka den kära symbolen avbildades.

Nordiska vykortsförlag gjorde i början av 1900-talet försök att intressera sina vykortsköpare för valentintraditionen enligt engelsk förebild. I England hade valentinkorten sänts i ständigt ökande miljoner från senare delen av 1800-talet fram till 1900-talets början. Förhoppningarna visade sig slå fel vilket kan bevisa att traditioner inte kan etableras av enbart kommersiella skäl. Valentinsatsningen blev ingen succé i Sverige. Det vackra hjärtprydda korten som inköptes från England fick stå osålda i vykortsställen. Först när de förseddes med påtrycket "Hjärtlig Gratulation" blev korten inkomstbringande. Kanske var februari inte rätt tid i det kalla Norden för att sända kärleksförklaringar. Vårkänslorna hade inte hunnit vakna.

Attityderna förändrades dock. För svenskt vidkommande är det troligt att valentinfirandet följt med annat engelskt och amerikanskt kulturgods som vi inlemmat i vår livsstil under senare delen av 1900-talet.

En annan orsak till att den nya valentintraditionen uppmärksammats kan var det nya mångkulturella samhällets behov av nya traditioner som skapar möjligheter till gemenskap mellan människor oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
 

Om ni vill publicera denna artikel eller någon del ur den kontakta Notisa
e-post: red2@notisa.com
Obs! Otillåten publicering debiteras (se vidare Notisa regler).
Till kalender februari    


Kalenderfakta
Calenderfacts
Januari/January
Februari/February
Mars
April
Maj/May
Juni/June
Juli/July
Augusti/August
September/September
Oktober/October
November
December
 
Helgondagar/
Saints' Feast Days
Marknader
Namnsdagar /Name Days
Nyhetsmedia/News Media
Nobel
Andra kalendrar
     
 Copyright Notisa/Swedensite-Southhill © 2020