NORDICSITE
NOTISA
Notisa.se
Notisa.com
 
Copyright Notisa ©  
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:

Notisa home
Nyheter
Aktuellt
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Rese ABC
Väder och rymd
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC

@-kontakt  
NORDICSITE
Webmagasin
 
NORDICBIZ
Nordic biz to biz
 
NOTISA
Hälsa kalenderfakta och mediebyrå
NORDICSHOP
Webshop
 
SWEDENSITE
Svensk portal
Swedish Gateway
 
SWEDENSITE.NET
webdesign
DESIGN SWEDEN
Svensk design
SWEDENSHOP
Webshop
 
SWEDENSPORT
Svensk sport 
SUND1
Region Malmö Köpenhamn
GRINDSLANTEN
webbgalleri med inriktning på folklig kultur
HEMHUS
Hus och hem i miljö och hälsoperspektiv
LYCKAN
Tursajten

 

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten.Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)

All rights reserved do not use text or pictures from this site without written permission from Notisa mediaarchives. 

 

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas och Nordicsites hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten.Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)

All rights reserved do not use text or pictures from this site without written permission from Notisa mediaarchives. 

 
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:
Copyright Notisa ©  

 
 
 
 

UPPHOVSRÄTT
Externa länkar om upphovsrätt 
Notisum: Lag om upphovsrätt(1960:729)
 
 
Organisationer  
World intellectual property organization WIPO
 
ALIS Administration av litterära rättigheter i Sverige
 
BUS Bildkonst upphovsrätt i Sverige
 

Vad man bör tänka på som upphovsman på Internet 

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.
Notisa Bildarkivet
Copyright: Notisa Bildarkivet ©
 

Innan du förser en bild med din upphovsrättsbeteckning måste du vara absolut säker på att det är din egen bild som du själv har fotograferat, tecknat eller målat. 

Innan du publicerar text under ditt eget namn måste du vara helt förvissad om att du har skrivit texten efter egen tanke och inte kopierat någon annans text och publicerar den under eget namn.

Texter och bilder blir inte automatiskt dina egna alster för att du ändrar texterna eller bilderna lite grann innan du lägger ut dem på din egen hemsida. Även om du anser att ett material saknar eller har ofullständig usprungsbeteckning är det inte säkert att det är OK att använda sig av det på din egen hemsida.

Det kan vara bra att ansluta sig till någon av de organisationer som värnar om upphovsrätten. T.ex. Alis eller Bus 

När du publicerar din text eller bild på Internet var tydlig med copyrightinformation. Ange ditt namn och eventuella kontaktuppgifter i direkt anslutning till texten eller bilden. Ange också dina villkor för publicering av texten eller bilden. Till exempel om du tillåter kortare citat om man anger källa d.v.s. ditt namn eller om du vill att man länkar till din sajt. Om du inte tillåter citat ange även detta.

Om du ansluter dig till Public Domain eller tillåter fri användning av dina texter eller bilder ange även detta men fundera över dina motiv och konsekvenserna av ditt förhållningssätt.

Min erfarenhet är att fantasin aldrig överträffar verkligheten. All publicering av text och bilder innebär ansvar för konsekvenser även de oförutsedda. Din bild eller din text kan användas i sammanhang som du ogillar eller som du anser kränker din livsåskådning.

Beträffande bilder kan det vara svårt att spåra bildanvändning. Ange vid publiceringstillfället ditt namn eller andra uppgifter av betydelse i direkt anslutning till bilden. Namnge din bild på ett sätt som ger anknytning till din sajt eller din person. Publicera bilden i låg upplösning och lägg om möjligt in specifika kännetecken i bildytan, t.ex. namn och copyright

Copyrightmärket innebär i och för sig inte automatiskt att din bild är skyddad enligt svensk upphovsrättslagstiftning därför bör du komplettera copyrightmärket på dina bilder med hänvisningar till internationell och svensk rättspraxis.

Dokumentera alla upphovsskyddade texter och bilder som du lägger ut på nätet. Dokumentera även små förändringar. Spara back up kopior under längre tid. Kontrollera via sökord och ordsekvenser om någon olovligt har lånat dina texter.

Bildanvändning är som sagt svårare att spåra men det går att söka sina bilder via beteckningar och sammanhang.

När du upptäcker att någon olovligen har publicerat dina upphovsrättsligt skyddade bilder eller texter bör du dokumentera intrånget. Gör det innan du tar kontakt med den som har gjort intrånget. Tänk igenom på vilket sätt du ogillar den olovliga publiceringen om det har skadat ditt arbete eller om ditt material förekommer i sammanhang som du upplever som stötande. 

När du tar kontakt med den som du anser olovligen har använt dina texter och bilder var tydlig då du klargör din uppfattning. Redogör för de faktiska omständigheterna. Ge en bestämd tid för rättelse och svar.

Om du inte får svar eller kan reda ut vem som är skyldig till intrånget kan du vända dig till Internetoperatören. Du måste vara beredd att bevisa att du har upphovsrätt till de texter eller bilder som otillåtet har använts av annan. I regel brukar den otillåtna publiceringen tas bort.

 

Jätten och upphovsrätten

När bryggeriföretaget behövde reklam struntade man i upphovsrätten. 

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.
Notisa Bildarkivet
Copyright: Notisa Bildarkivet ©
 

 
Debatten gällande upphovsrätten på nätet handlar mest om privatpersoners nedladdning av upphovsskyddade filmer och musik.

Det ordas sällan om när stora företag eller till och med myndigheter olovligt och utan att varsko upphovsrättsinnehavaren laddar hem texter och bilder från nätet och använder materialet i sin reklam och marknadsföring.

Själv har jag utan att bli tillfrågad subventionerat ett av Nordens största ölföretag med min text "Julens abc - från advent till öl". Någon långfingrad person som bemyndigats av ölföretaget att sköta deras reklam knyckte helt sonika min text från min sajt och publicerade den på ölföretagets hemsida. Mitt namn och min noggranna upphovsrättsanvisning och publiceringsregler ignorerades. Jag informerades inte och tillfrågades inte. Ölkoncernen som tog steget in på den svenska marknaden och lade under sig flera svenska ölmärken var inne i en expansionsfas och behövde koppling till svenska traditioner för att riktigt knyta an sina produkter till den svenska julen. Man struntade i att fråga mig eller också visste man redan att jag inte säljer texter och bilder för reklamändamål eftersom jag arbetar som publicist.

Tillgreppet av min text skedde första gången år 2001 då ölföretagets hemsida också prisades och prisbelönades. När min text presenterades på ölgigantens hemsida ersatte man mina naivistiska illustrationer med bilder på ölflaskor och etiketter. Man stoppade också in uppgifter om sina egna varumärken här och där i mina för övrigt intakta texter. Man var till och med så noggrann i sitt textknyckande att man kopierade ett par av mina stavfel. Sekvenser av mina texter kom också med ölföretagets goda minne att publiceras via nyhetsbrev och bloggar. För min egen del hade jag hoppats att kunna använda min text i min egen verksamhet som i detta fall som främst inriktade sig på skolelever och familjepress.

Det tog ett tag innan jag fick klart för mig att ölföretaget olovligen använde mina texter. Ölföretaget publicerade min text Julens abc - från advent till öl under rubriken "Mediaservice" fram till år 2006. När jag påtalade den olagliga användningen lade företaget locket på. Jag fick inga svar på brev och jag fick ingen kontakt med ansvariga per telefon. Slutligen anlitade jag advokat som skrev flera brev och som efter lång väntan fick ett korthugget svar. Ölföretaget erkände via sin jurist att texten var min, men man ville bestämma mitt arvode för de sex åren till en struntsumma. Utbetalning skulle naturligtvis ske enbart på deras villkor. Det var inte ens hälften av advokatarvodet. Och långt ifrån det pris mina artiklar betingar i ersättning under ärliga förhållanden och under samma tidsrymd. Men utan advokatens insatser hade jag knappast fått något svar från ölkoncernen överhuvud taget. Man vägrade dock att redogöra för hela användningen av min text. Om den förekommit i andra sammanhang som nyhetsbrev och bloggar. Vilket jag redan erfarit från andra källor att det hade förekommit. Mina frågor om vem som hade gjort tillgreppet besvarades inte heller.

Min text togs äntligen bort i november 2006. Då hade den varit publicerad på ölföretagets hemsida under olika årsrubriker från och med år 2001. Den hade väl fyllt sitt syfte. Den dök visserligen upp igen några år senare men ska nu vara borttagen för gott.

Jag skickade en räkning till ölföretaget avseende ersättning och skadestånd gällande min artikel Julens abc - från advent till öl. Det kom faktiskt ett svar från företaget per e-mail. Min faktura sades vara alldeles för stor. Man höll fast vid sin påvra prissättning. I upphovsbrottens värld är det faktiskt inte ovanligt att tjuven bestämmer varans värde. Man måste verkligen kunna visa skadans storlek inför rätten vid en rättegång, vilket kan vara svårt att visa när den som tagit upphovsskyddat material förtiger användningen.

Nåväl jag lämnade ärendet till polis och åklagare. Utredningen som resulterade i förundersökning belastade redan ansträngda polisresurser och ölföretaget kände nog ingen större skuld i det hela. De erbjöd inte någon ersättning eller gottgörelse annat än den där struntsumma som man får om man gör en fyrdubbel pudel och ber om ursäkt för att man inlett dem i frestelse genom att skriva en för dem så användbar artikel.


Man kan inte som upphovsrättsinnehavare räkna med att hemförsäkringens rättsskydd omfattar den upphovsrätt som kan anses ingå i yrkesverksamhet. I regel gäller även att du skall ha haft din hemförsäkring i två år innan rättsskyddet gäller. Det är enligt min erfarenhet snudd på ogörligt att teckna speciell försäkring som omfattar rättskydd gällande tvistemål med anknytning till upphovsrätt.

Länk till Julens abc - från advent till öl