NOTISA  Sweden

Nobelpriset

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
Bild: Bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras. För legal användning kan Notisa Bildarkivets bilder och texter dock alltid beställas från Notisa Bildarkivet Presservice: artikel@notisa.com

Alfred Nobel 1833-1896.
Kemist och industriledare. Uppfann dynamiten. Instiftade världens mest ansedda pris, Nobelpriset.


Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Den 10 december år 1901 ägde den första svenska nobelprisutdelningen rum. Den skedde i Musikaliska Akademiens stora sal, klockan 7 på kvällen. Närvarande var kronsprins Gustav Adolf och prins Eugen. Nobelstiftelsen och Svenska Akademien representerades av f.d. statsministern Boström i egenskap av Nobelstiftelsens styrelseordförande och Vetenskapsakademiens preses, riksarkivarien Odhner, Karolinska institutets chef greve Mörner och Svenska Akademiens ständige sekreterare C.D. af Wirsén.

Dr Wilhelm Röntgen mottager sitt Nobelpris för upptäckten av "X-strålarna".

Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Tre av de fyra pristagarna var närvarande vid prisutdelningen. Där var fysikpristagaren Wilhelm Conrad Röntgen från universitetet i München och kemipristagaren Jacobus Henricus van´t Hoff, ursprungligen Holländare men verksam vid universitetet i Berlin. Van 't Hoff belönades med kemipriset för sina upptäckter gällande lagarna för den kemiska dynamiken och för upptäckter angående det osmatiska trycket i lösningar. Tyske professorn Emil Behring verksam vid universitetet i Halle tilldelades Nobelpriset i medicin för sitt grundläggande arbete inom den moderna serumterapin. Hans forskning fick betydelse för den förebyggande behandlingen mot flera svåra sjukdomar, bl.a. difteri. Litteraturpristagaren fransmannen Sully-Prudhomme var inte närvarande vid prisutdelningen p.g.a. sjukdom. Hans pris mottogs därför av franske ambassadören i Stockholm, Marchand.

Litteraturpriset hade förorsakat en hel del buller i Sverige. En "adress" undertecknad av Sveriges främsta kulturpersonligheter publicerades med anledning av att Leo Tolstoj inte hade utsetts till litteraturpristagare. Bland undertecknarna fanns Selma Lagerlöf, August Strindberg, Ellen Key. Även om skalden Sully-Prudhomme inte var den svenska kulturelitens absoluta favoritmottagare av Nobels litteraturpris vid sekelskiftets 1800-1900 var han en ansedd diktare. Han var även ingenjör och industriman och följde i Nobels fotspår genom att donera en del av prissumman till att instifta ett franskt diktarpris.

Även Fredspriset delades ut den 10 december år 1901. Det skedde i den Norska huvudstaden, som vid denna tid inte kallades Oslo utan Kristiania, av det Norske Stortingets nobelkommitté.

Fredspristagarna var Henri Dunant från Schweiz och Frederic Passy från Frankrike. Henri Dunant har gjort sig känd som grundare av internationella Röda korskommittén år 1863 och som drivande kraft bakom Genèvekonventionen år 1864. Passy var fredivrare som b.la. startade den franska fredsföreningen och var ledamot av internationella fredsbyrån. Han producerade många skrifter gällande fred och frihandel.

Prissumman som utgjordes av räntor från Alfred Nobels förmögenhet var år 1901 150800 kr per pristagare.

De avslutande meningarna i Alfred Nobels testamente. Han signerade sin slutliga vilja och testametet i Svensk-Norska klubben i Paris 1895. Alfred Nobel dog i sitt hem i San Remo Italien den 10 december 1896.
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©


Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck