NOTISA   Sweden

 Notisa kalender

 Januari   Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December   » Andra kalendrar
 

November namnsdagar
Swedish name days
1/11 Allhelgona­dagen 16/11 Vibeke, Viveka
2/11 Tim, Tobias 17/11 Naemi, Naima
3/11 Hubert, Hugo 18/11 Lillemor, Moa
4/11 Sverker 19/11 Elisabet, Lisbet
5/11 Eugen, Eugenia 20/11 Pontus, Marina
6/11 Gustav Adolf  Gustav Adolfs­dagen 21/11 Helga, Olga
7/11 Ingegerd, Ingela 22/11 Cecilia, Sissela
8/11 Vendela 23/11 Klemens
9/11 Teodor, Teodora 24/11 Gudrun, Rune
10/11 Martin, Martina 25/11 Katarina, Katja
11/11 Mårten 26/11 Linus
12/11 Konrad, Kurt 27/11 Astrid, Asta
13/11 Kristian, Krister 28/11 Malte
14/11 Emil, Emilia 29/11 Sune
15/11 Leopold 30/11 Andreas, Anders

FÖRST HYLLADE VI MOR, SEDAN KOM VI ATT TÄNKA PÅ FAR

Redan under 1600-talet förekom idéer om att mera officiellt hylla den goda föräldrakärleken. Framförallt diskuterade man inom s.k. bildade kretsar om att det borde inrättas en särskild högtid för att hedra modern och hennes gärning. I Nederländska och tyska områden ivrades mycket för detta eftersom det var krigstider och de tappra krigsänkornas heroiska insatser var samhällsbärande och livsnödvändiga. De fäder som lämnade oförsörjda familjer var enligt tidens sätt att se redan hjältar s.a.s. eftersom de i regel hade dött en ärofull död på slagfältet för sin kung, sin tro eller för sitt fosterland. Det infördes dock ingen morsdagshögtid under vare sig 1700- eller 1800-talen.

Först under nittonhundratalet inrättades officiellt en dag till mors ära. Det skedde då på helt andra grunder än de som hade diskuterats under 1600-talet. 1900-talets ideala moder skulle vara mera omvårdande och blid än 1600-talets sturska madammer.

I Sverige firades mors dag år 1919 efter amerikansk förebild. Drygt ett årtionde därefter väcktes i de svenska veckotidningarna frågan om det inte var lämpligt att även bestämde en särskild dag för att också hylla käre far. Även detta initiativ hade amerikansk förebild.

I USA uppmärksammades de kommersiella fördelarna med mors dag ganska snabbt och tanken på att skapa en särskild dag till fars ära gynnades säkert av detta. Men när Fars dag infördes år 1919 i USA var det till följd av engagemang från bland andra YMCA (KFUM). Man ville genom införandet av fars dag visa att faderns betydelse för det uppväxande släktet var lika stor som moderns. I Amerika var fars dag en utåtriktad dag då man firade med familjeevenemang i kyrkor och teatrar. Det var familjens och familjefaderns roll i samhället som betonades.

I vårt land infördes fars dag mer som ett kommersiellt jippo under början av 1930-talet. Man lade tonvikt på det patriarkaliska i rollen och förlade därför firandet till november, Martin Luthers och hjältekonungarnas Gustav II Adolfs och Karl XII:s månad. I den anglosaxiska världen firas vanligen fars dag redan i juli. I vårt land firas farsdag den andra söndagen i november.

Inom den romersk katolska kyrkan förekom redan under medeltiden firandet av en specifik fadersgestalt. I samband påsken firades S:t Josefs dag. Josef var som bekant Jesu fosterfar. Det förekom på sina håll i Europas provinser att man denna dag särskilt uppmärksammade alla fäder. Under 1800-talet anbefallde Påven Pius IX att Josefs dag skulle vara en kyrklig firningsdag.

Text © Inger Lin Söderberg-Lidbeck