NOTISA   Sweden

Senaste nytt » Aftonbladet   » ExpressenFlygblad och Tidningar

Ordet tidning anses härstamma från det gammaltyska ordet tidinge. De västerländska tidningarna har sin förhistoria i de handskriva flygblad som brukade spridas i samband med krig eller ovanliga händelser. Bland de ovanliga händelser som rapporterades via flygblad var kometer och ovanliga himlafenomen samt utbrott av pest och andra epidemiska sjukdomar. Under 1600-talet blev tryckta och regelbundet utkommande tidningar allt vanligare i Europa. I många länder fanns censur vilket begränsade tidningsinnehållet. Världens äldsta tidning anses vara Avisa Relation oder Zeitung som började utges i Augsburg år 1609. Den första dagstidningen anses vara Leipziger Zeitung som utkom år 1660. Sveriges äldsta tidning är Ordinari Post Tijdender som började utkomma med ett nummer per vecka år 1645.

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck ©


Var det roligare förr?

Olyckstalet

Hon: Gubben min har du inte alltid påstått att tretton är olyckstalet?
Han: Jo givetvis men hvarför frågar du det?
Hon: Jo ser du, jag besökte i dag en hattmodist för att där införskaffa mig en ny modehatt. Men där funnos endast två som jag tyckte om. Den ena kostade tretton kronor och den andra kostade trettio kronor.
Han: Nåväl vilken valde du?
Hon: Jag kom ihåg att du alltid varnat mig för olyckstalet tretton och valde därför den som kostade trettio kronor.

Svar på tal

Hon: Alla säga att min dotter har fått sin skönhet från mig.
Han: Jag tycker att det var mycket ovänligt av henne att taga den i från er.

Humor 1890Börskrasch i backspegeln

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck / Notisa ©

När Wall Street-kraschen skakade New York börsen den 24 oktober 1929 var många lyckligt ovetande om vad som komma skulle. I Svenska tidningar hyllades fortfarande friidrottslandslaget som i september hade besegrat det finska landslaget på hemmaplan med poängsiffrorna 93 mot 90. Svenskarna Lindblad och Karlsson hade överraskat med att hoppa 380 cm i stavhopp respektive 185 cm i höjd. Man talade också fortfarande om det celebra bröllopet mellan Norges kronprins han Olav och den svenska prinsessan Märta. Vykort som visade det stiliga paret distribuerades i tusental. Detta var ju innan det fanns tv. Annat som sysselsatte press och allmänhet denna höst var de många utställningarna. År 1929 hade i sanning varit utställningarnas år. Det hade börjat med att prins Eugen öppnade den åtminstone på hemmaplan bejublade konstutställningen i Paris. Sedan fortsattes utställningsepidemin med utställningar i Landskrona, Skänninge, Karlstad och Västerås. Framtidstron var stor vilket avspeglades i utställningarnas teman och utförande. De förebådade alla var och en på sitt sätt den stora funkisutställningen - Stockholmsutställningen som öppnade i maj 1930. Höstens stora evenemang i huvudstaden var öppnandet av Hammarbyleden och Årstabron.

Vintern som följde var ovanligt barsk. Öresund pluggades igen av packis och det var möjligt att åka motorcykel på vinterväg över Ålandshav till Åland. Somrarna 1930-31 blev mycket ogynnsamma för jordbruket.

Man började tala om kristider men klandrade mera väderleken än de ekonomiska systemen för de dåliga tiderna.

I september 1931 hade den internationella ekonomiska krisens verkningar nått Sverige. Börsen stängde i tre veckor och Konungen och kronprinsessan sänkte sina apanage för att hjälpa till. Arbetslösheten slog 1922 års siffror som dessförinnan varit rekord.Finns det förutsättningar för liv på Mars
Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck / Notisa ©

Mars är en av de planeter som tidigast upptäcktes och av människan. Den syntes som en klart rödaktig stjärna på stjärnhimlen. Redan under 1600 -talet iakttogs via teleskop fläckar och märken på planetens yta. Senare tyckte sig flera forskare även kunna urskilja räta linjer på planetens yta. Dessa fenomen troddes vara kanaler vilket ansågs bevisa att det fanns liv och till och med civilisationer på Mars. Med tiden gjordes nya rön och optimismen beträffande civilisationernas existens minskade. Men trots att vetenskapen tidigt avfärdade idéer om att det fanns små gröna marsianer som då och då besökte jorden var de gröna marsmänniskorna länge omhuldade figurer i folkfantasin. Numer är vi nöjda om vi får veta om det finns vatten eller andra förutsättningar för liv på Mars.