NOTISA   Sweden

Maj

Särskilda firardagar, nationaldagar och temadagar

Andra månaders firardagar » januari  februari  mars  april  juni  juli  augusti  september  oktober  november  december 

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!
 

Månaden maj var helgad åt den romerske gudomligheten Jupiter Maius. Jupiter Maius symboliserade hela jorden och var därmed också härskande över dagsljus, årstider och väder.

Gamla tiders nordbor kallade maj för blomstermånad eller lövmånad. Vid bröllop och kalas under vår och sommar användes lövträd och kvistar som pynt. Att löva kallades att maja. I medeltidens städer, främst de som samarbetade med handelsförbundet Hansan, korades majgrevar. Majgrevarna personifierade sommarens ankomst. De kröntes med lövkrans och utmanades lekfullt av vintergrevar i symboliska tornerspel. Det förekom även att majstänger restes eller att majträd pyntades. För soldater och armborstbeväpnade herrar i allmänhet erbjöd första majfirandet möjligheter till ära och berömmelse. Papegojskjutning var en populär majsport som samlade många åskådare. På en hög stång anbringades en konstgjord färggrann fågel. Den som lyckades skjuta ned fågeln med en välriktad pil utkorades till segrare.
Enligt bondens kalender var fåglarna fredade efter första maj. De skulle inte skjutas under den tid de ruvade sina ägg.

På landsbygden i södra Sverige firades majmånadens ankomst med att "bära maj i by" eller som det också kallades "sjunga maj". Man samlades i ungdomsgrupper som gick runt i gårdarna och sjöng majvisor. De som uppvaktades med sång på detta sätt förväntades lämna ett bidrag i form av mat eller dryck till det gille som ungdomarna brukade hålla vid pingsttiden. Främst var det ägg som insamlades. När någon avlämnat en gåva kvitterades denna med en grönskande kvist som fästes väl synlig vid stugans dörr eller i takskägget.
Majvisan fanns i många varianter. En av de vanliga inledningsstroferna var denna:
God afton, om ni hemma är!
Maj är välkommen!
Förlåt oss, om vi väcka er.
Sommaren är ljuvlig för ungdomen.

I byarna och socknarna tillträdde också nya åldermän efter första maj. Det gjordes även avslut beträffande en del räkenskaper.

Majmånadens händelser och traditioner

1 maj valborgsmässodagen var enligt den gamla helgonkalendern - föregångaren till vår namnsdagslängd - Filippi och Jakobi dag. Dagen var den första av apostladagarna. Både Filip och Jakob, som vi skulle komma att kalla dem i vårt land, levde under kristendomens första århundrade. Filippus dog någon gång under 50- till 90-talet. Han blev martyr vid 87 års ålder efter att ha vägrat att offra till den romerske krigsguden Mars. Jakob den yngre som efterträdde Jakob den äldre som ledare för församlingen i Jerusalem brukar ofta förväxlas med sin föregångare. Han var Jerusalems förste kristne biskop. Jakob firas numer den 25 juli. Namnet Filippus, numer förkortat till Filip, flyttades till den 2 maj i almanackan vid inledningen av förra seklet. Filippus flyttades efter att namnet Valborg som syftar på helgonet Walpurgis fick sin namnsdag den 1 maj.

Första maj är också sedan 1890 arbetarrörelsens och socialismens speciella dag. Man gick denna dag ut på gator och torg med fanor och standar för att demonstrera. År 1939 blev första maj borgerlig helgdag.

*Kristi himmelsfärdsdag har firats inom kristna församlingar sedan 300-talet. I Sverige infaller Kristi himmelsfärdsdag tidigast den 30 april och senast den 3 juni vilket gör att den ibland kan infalla på Valborgsmässoafton eller första maj.
I vardagligt tal kallas dagen även Kristi flygaredag.
Bland gamla tiders allmoge ansågs dagen vara den första riktiga sommardagen. Den kallades allmänt för barärmsdagen eftersom man efter denna dag inte borde fortsätta att nöta på vinterns koftor. Barfotadagen som många också firade i maj var mera rörlig och beroende av väderleken. Men Kristi himmelsfärd var ett riktmärke för dem som ville spara på barnens skodon.
I samband med Kristi himmelfärds dag var det vanligt att boskapen släpptes ut på bete. Dagen markerade också att det var dags att inleda sommarens metande.
Folknykterhetens dag firas sedan mitten av 1920-talet på Kristi himmelfärds dag. Ursprungligen kallades dagen nykterhetsfolkets dag. Från år 2003 har Folknykterhetens vecka firats med lokala och nationella arrangemang hela veckan kring Kristi himmelsfärd.

Mellan Kristi himmelfärdsdag och Pingstdagen brukade man bege sig ut i naturen med picknickkorg i arla morgonstunden. Det kallades gökotta och avsikten var att höra årets första gök. Det var viktigt med väderstrecken i detta sammanhang. Södergök var dödergök. Östergök var tröstergök. Norrgök var sorgegök. Västergök var bästergök. Man kunde fråga göken om barnantal, antal år till äktenskap och levnadsår. Gökens galande gav svar.

50 dagar efter påsk firas pingsten. Pingstdagen infaller tio dagar efter Kristi himmelfärdsdag, således tidigast den 10 maj och senast den 13 juni. Pingstdagen påminner om den första kristna församlingen då lärjungar fattade beslut om att missionera i Jesu efterföljd. Begreppet Pingst emanerar från ett grekiskt ord som betyder den femtionde.

Historiska händelser av större och mindre betydelse i månaden maj

Segerdagen utropades den 8 maj år 1945. Denna dag firas i Europa som slutet på andra världskriget och Tysklands kapitulation. I Sovjetunionen sedermera Ryssland utropades segerdagen den 9 maj.
----
Den 8 maj 1970 gav the Beatles ut sitt sista gemensamma album "Let it be"
----
Den 14 maj år 1912 avled August Strindberg. Han blev 63 år gammal.
----
Svenskättlingen Charles Lindberg startade den 20 maj 1927 sin historiska ensamflygning över Atlanten. Flygplanet Spirit of S:t Louis klarade färden mellan New York och Paris på 33 timmar och 47 minuter.
----
Den 23 maj 1934 blev det mytomspunna bankrånarparet Bonnie och Clyde ihjälskjuta av polis.
----
Onsdagen den 22 maj år 1872 framlade filosofie kandidaten Karl Gustaf Tjerneld, representerande landskapen Gästrikland och Hälsingland, sin avhandling vid den "Vidtberömda Filosofiska Fakulteten i Upsala". Avhandlingen uppmärksammade "Den egendomliga värmefördelningen i Europa under maj månad 1867". Utgångspunkten var de extrema köldtemperaturer som uppmätts i studieorten Uppsala under månaden maj 1867. Samma fenomen som förorsakade missväxt och hungersnöd i delar av 1860-talets Sverige. Kandidaten höll sin studie på akademisk nivå via hänvisningar till rapporter från väderleksstationer, litteraturstudier och referenser till samtidens auktoriteter. Dessa var främst Heinrich Wilhelm Dove i Berlin och den efter honom benämnda Doves vindvridningslag och engelsmannen Alexander Buchans studier angående lufttryckets fördelning och vindarnas riktningar.
1860-talet var en bekymmersam tid för stora delar av Sveriges befolkning. Särskilt i norr medförde det egendomliga vädret stora bekymmer. Vintrarna dröjde sig kvar över måttan länge. Men det var inte enda bekymret. Folket var fattigt och sedan tidigare utarmat och landets myndigheter hade inte uppmärksammat vidden av problemen. Istället för att fördela spannmål och hjälp till de nödlidande satsades på export. Spannmål såldes till England i stora mängder där de användes till hästarna i städernas transportsystem.
I Sverige låg snö och is kvar hela maj och halva juni. Frosten kom redan i juli och augusti. Regn och stormar hindrade sådd och skörd. I samtida press framhölls att missväxtens och vädrets svåra följder förvärrades av bristande hjälpinsatser.
----

Maj månadssten är Smaragd.
Zodiakens tecken i maj är Oxen och Tvillingarna.


*Stjärna framför ett evenemang i listan nedan betyder att det återkommer vid olika datum olika år - t.ex. årsdag som firas viss veckodag.
 

1 maj

Nationaldagar

Den 1 maj firas Marshallöarnas nationaldag.

Temadagar

Första maj är sedan 1890 arbetarrörelsens och socialismens speciella dag. Man gick denna dag ut på gator och torg med fanor och standar för att demonstrera, vilket inte var en lagskyddad rättighet vid denna tid. Vid demonstrationerna hölls tal med argumentationer för arbetarnas rättigheter. Det förekom också paroller och plakat med krav på allmän rösträtt.
 

2 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Nordiska kusträddardagen firas med att alla nordbor på den 2 maj beger sig ut och städar bort skräp från stränderna.

FN:s Världsdag för tonfisk uppmärksammas den 2 maj.

Harry Potter-dagen firas den 2 maj eftersom just detta datum år 1998 som Harry Potter och Voldemort utkämpade sin sista strid vid Hogwarts. Harry Potter vann äntligen över Voldemort. Det goda besegrade det onda.
 

3 maj

Nationaldagar

Den 3 maj firas nationaldag i Polen. Dagen firas till minne av Polens första grundlag som skrevs på den 3 maj 1791.

Temadagar

3 maj uppmärksammas världsdagen för pressfrihet - World Press Freedom Day. Dagen är initierad av UNESCO för att uppmärksamma hoten mot yttrande- och pressfrihet.

*Internationella tubadagen infaller i år den 3 maj. Tuban är väl lämpad för demonstrationståg och liknande. Dagen firas årligen den första fredagen i maj. Joy Day initierade den internationella tubadagen år 1979 under sin studietid Philadelphia USA. Idén var att öka antalet tubamusikanter. Det var bara två som spelade tuba vid skolan. Joy Day var den ena av dem.

*Grillens dag firas första fredagen efter första maj. Dagen är initierad av Grillfrämjandet.

*Ett New York-baserat event med syfte att skapa glädjefyllt kaos i offentliga miljöer överlvde tillfälligheten. Rörelsen som skapades 2001 och spred sig via sociala medier. Byxfria dagen firas utan ytterbyxor första fredagen i maj.

Den 3 maj uppmärksammas internationella barfotalöpningsdagen. Dagen är initierad av Barefoot Runners Society som förespråkar barfota och minimalistisk löpning. Barfota springande utan tekniska och sofistikerad utrustning rekommenderas.

3 maj är asociala dagen. Dagen passar väl att fira för ensamvargen eller för den som råkar befinna sig på en öde ö.
 

4 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Frimärkets Dag hålls 2024 lördag den 4 maj. Dagen har traditionellt uppmärksammat utgivningen av nya frimärken. Firningsdatum har därför varierat under åren. Initiativtagare till den svenska frimärksdagen är Sveriges Filatelistförbund. Internationellt har frimärksdagar anordnats mer eller mindre sporadiskt sedan 1930-talet.

*Nakna trädgårdsdagen arrangeras på den första lördagen i maj. På denna dag skall den hugade vårda sin trädgård i adamskostym.

*Free Comic Book Day, USA-baserad temadag dag med utdelning av gratis seriealbum. Brukar firas första lördagen i maj.

Internationella Star Wars-dagen uppmärksammas den 4 maj. Star Wars-dagen kallas även Luke Skywalker dagen. Uppkomsten av just detta firardatum är en ordlek. Om den välkända Star Wars-frasen ”May the force be with you” ändras till ”May the Fourth (4th) be with you” så kan Fourth” tänkas referera till den 4 maj.
 

5 maj

Nationaldagar

Nederländerna firar nationaldag den 5 maj. Befrielsedagen påminner om när Nazitysklands ockupation under andra världskriget upphörde.

Temadagar

Den internationella barnmorskedagen firas den 5 maj för att stödja världens barnmorskor. Initiativtagare till dagen är The International Confederation of Midwives.

*Världsskrattdagen firas med några skratt första söndagen i maj. Dagen initierades i slutet av 1990-talet. Syftet med dagen är att skapa tillfällen för skratt och glädje.

*Första söndagen i maj firas mors dag i bl.a. Litauen, Moçambique, Portugal, Spanien, Rumänien och Ungern.

*Den första söndagen i maj uppmärksammas ett av våra nyttigare ogräs. Det är nämligen Nässlans dag.

Den 5 maj varje år uppmärksammar WHO betydelsen av god handhygien. Det räddar liv om händerna hålls rena inom vård och omsorg.

Den 5 maj infaller den internationella kebabdagen.

*Gosskörernas dag infaller i år 2024 den 5 maj. Dagen är initierad av Svenska kyrkans gosskörsförening. Datum varierar varje år men relaterar till söndagen närmast den 6 maj. Anledningen är gosskörernas skyddshelgon S:t Dominic Savio som uppmärksammas den 6 maj. S:t Dominic Savio föddes i Italien 1842 och ville bli präst, men dog i tuberkulos vid 14 års ålder. Han kanoniserades 1954 av påve Pius XII, då han även blev bl.a. gosskoristernas skyddshelgon.
 

6 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Folkhälsoproblemet inkontinens uppmärksammas varje år den 6 maj med inkontinensdagen.

Varje år, den 6 maj, firas internationella dragspelsdagen - World According Day i hela världen. Dagen har instiftats av CIA - Confederation Internationale des Accordeonistes.

Hembakatdagen som firas den 6 maj är initierad av Tidningen Hembakat. Denna dag bör vi ägna oss åt att baka enligt våra bästa recept.
 

7 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Den första tisdagen i maj infaller Internationella Astmadagen initierad av WHO.

*Fothälsodagen infaller den första helgfria tisdagen i maj. Förbundet Sveriges Fotterapeuter vill med initiativet för en nationell fothälsodag uppmuntra svenska folket att ta lite extra hand om sina fötter.
 

8 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Kristi Himmelsfärdsafton. I Sverige tycks vi vara lite otåliga vad gäller helger. Vi firar aftonen innan själva högtiden lika mycket eller något mera än själva firningsdagen. Detta gäller julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton. Firandet av Kristi himmelsfärdsafton är sannolikt ett fenomen som på senare tid har aktualiserats mer i samband med ledigheter, långhelger, klämdagar etc. Kristi himmelfärds dag firas alltid en torsdag. Kristi himmelsfärdsafton firas därför alltid en onsdag.

* Den 8 maj, andra onsdagen i maj, firas gamla vänners dag. Dagens budskap är att återknyta gamla vänskapsband. Att höra av sig genom att t.ex. skicka ett mejl, ett sms eller ringa.

*Syltkakans dag firas i år den 8 maj. Dagen firas varje år den andra onsdagen i maj med syltkakor till kaffet eller teet.

FN-kungörelse om att 8–9 maj skall ägnas åt hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget. FN:s medlemsstater att högtidlighålla ett eller båda dessa datum.
 

9 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Kristi himmelsfärdsdag firas i år 2024 den 9 maj. Dagen infaller på torsdagen 40 dagar från påskdagen, som alltid firas på en söndag. Detta medför att Kristi himmelsfärdsdag tidigast inträffar den 30 april och senast den 3 juni varje år. Kristi himmelsfärdsdag som även har kallats Helgetorsdag, är en helgdag som firats sedan 300 talet inom de kristna församlingarna. Enligt Nya Testamentet är det dagen då Jesus fördes upp till himlen inför elva av apostlarna och efter uppståndelsen lämnade jorden.

*Den 9 maj infaller första metardag, sommardag och barärmsdag. Egentligen var samtliga dagar knutna till Kristi himmelfärdsdag som i gamla tider var ett viktigt tillfälle då mycket justerades och förbereddes inför den kommande sommaren.

*Den 9 maj i år uppmärksammas Folknykterhetens dag. Dagen kallades fram till 1940-talet nykterhetsfolkets dag. Därefter blev det folknykterhetens dag. Sedan mitten av 1920-talet firas dagen på Kristi himmelsfärdsdagen nationellt och lokalt bland annat på Skansen i Stockholm. Ursprungligen initierades dagen av Nykterhetsrörelsens landsförbund.

*Den 9 maj uppmärksammas World Migratory Bird Day 2024. FN:s miljöprogram UNEP leder de årligt återkommande kampanjerna. Avsikten är att öka medvetenheten om flyttfåglarna och deras livsmiljöer och att påvisa behovet av skydd för världens flyttfåglar. Dagen skall firas två gånger per år, vår och höst.

Tunnbrödsrullens dag uppmärksammas alltid den 9 maj av tunnbrödsrullens vänner. Alla har sin egen favorit.

*Den 9 maj firas Linderödsgrisens dag. Dagen är initierad av föreningen Landtsvinet och har uppmärksammats sedan år 2016. Linderödsgrisen är speciell och anses vara besläktade gamla tiders skogsgrisar. De utgör en egen ras som utmärks att de är oförädlade och inte avlade för att gynna och standardisera egenskaper anpassande till storproduktionens krav.

Europadagen den 9 maj är en symbol för Europeiska unionen som politisk enhet. Detta datum år 1950 presenterade Frankrikes utrikesminister Robert Schuman Schumandeklarationen, vars syfte var att ena Europa och att bevara freden. Förslaget var inledningen till Europeiska kol- och stålgemenskapen, sedermera Europeiska Unionen. Vid toppmötet i Milano 1985 beslöt EG att fira dagen som Europadagen den 9 maj till minne av Schumandeklarationen.

*Den 9 maj är det åter dags för Nedkopplingens dag. Datumet kan variera olika år men syftet är återkommande. Nedkopplingens dag skall användas till reflektion gällande medieanvändande och mobiltid.
 

10 maj

Nationaldagar

Mikronesiens federala stater firar nationaldag den 10 maj.

Temadagar

Den 10 maj är det dags för internationella SLE-dagen eller World Lupus Day. I Sverige har ungefär en halv promille sjukdomen SLE. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor. Behandlingen har förbättrats men en tidig diagnos är fördelaktigt för behandlingen av SLE.
 

11 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Internationella dagen för rättvis handel - World Fair Trade Day är initierad av World Fair Trade Organizations för rättvis handel. Den infaller varje år den andra lördagen i maj och avser att uppmärksamma konsumenter, återförsäljare, importörer och producenter på betydelsen av rättvis handel.

*Tunnbrödets dag firas i år den 11 maj. Dagen som är initierad av Tunnbrödsakademin infaller andra lördagen i maj. Tunnbrödsbakandet är mest omhuldat i Norrland och Mellansverige men det förekommer även i Västkustlandskapen. Brödet varieras enligt lokala preferenser och metoder. Tunnbröd har bakats sedan medeltiden.

Chokladbollens dag inträffar varje år den 11 maj. Vem som har hittat på chokladbollens dag lär vara en hemlighet, men alla tycks vara eniga om att den 11 maj är det dags att trilla chokladbollar.
 

12 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 12 maj uppmärksammas ME/CFS-dagen som tillägnas upplysning och stöd till hjälp för de drabbade. ME betyder myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS betyder Chronic Fatigue Syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom. Sjukdomen är en kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade.

Den internationella fibromyalgidagen - Fibromyalgia Awareness Day firas den 12 maj till minne av pionjären Florence Nightingales födelsedag. Dagen initierades 1998 när den amerikanska organisationen Fibromyalgia Network anordnade en nationell kampanj i USA för att öka allmänhetens kunskap om och förståelse av fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Florence Nightingales var sjuksköterska och en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket hon föddes i Florens den 12 maj 1820. Under stor del av sitt liv led hon av svår värk påminnande om fibromyalgi.

Den 12 maj firas internationella sjuksköterskedagen. Datumet är Florence Nightingales födelsedag. Hon var pionjär och en av grundarna till sjuksköterskeyrket. Florence Nightingale föddes i Florens den 12 maj 1820.

Den 12 maj arrangeras Massagens Dag av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Dagbokens dag uppmärksammas den 12 maj varje år. Dagen kan anses ha initierats redan år 1937 i Storbritannien när MOA-Mass Observation Archive i Storbritannien uppmanade alla i landet att skriva ner vad de gjorde från morgon till kväll den 12 maj. Datumet aktualiserades av kung George VI:s kröning. Avsikten var att ge framtida forskning möjlighet till inblickar i medborgarnas liv och leverne. 79 år senare bjöds svenska Folklivsarkivet in som deltagare i det brittiska projektet den 12 maj, dagbokens dag.

Den 12 maj skall Husqvarnas robotgräsklippare Automower® firas med en egen dag. Möjligen är datumet passande för att släppa ut den i gräsklipparhagen.
 

13 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

14 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Teckenspråkets dag uppmärksammas den 14 maj varje år i Sverige. Den 14 maj 1981 erkände Sveriges riksdag teckenspråket som dövas första språk.

*Strokedagen anordnas i år 2024 den 14 maj. Dagen uppmärksammas årligen den andra tisdagen i maj. Stroke-Riksförbundet har arrangerat Strokedagen sedan 2003. Stroke Alliance For Europe (SAFE) brukar denna dag via olika aktiviteter fokusera på information beträffande följderna efter stroke.

*Skolidrottsföreningens dag firas den 14 maj. Dagen uppmärksammas andra tisdagen i maj varje år. Syftet med dagen är att bjuda in intresserade för att visa aktiviteter lokalt och nationellt.

*Fritidshemmens dag arrangeras den 14 maj. Dagen firas andra tisdagen i maj varje år. Syftet med dagen är att synliggöra fritidspedagogiken.

Rumpans dag firas den 14 maj. Dagen infaller alltid den 14 maj. Rumpans dag är initierad av Nordic Wellness.
 

15 maj

Nationaldagar

Paraguays nationaldag infaller den 15 maj. Dagen celebrerar självständigheten från Spanien 1811.

Temadagar

Internationella familjedagen firas den 15 maj. Dagen är en årlig internationell temadag som grundats av FN:s generalförsamling sedan år 1994. Syftet med FN:s internationella familjedag är att visa erkännande för familjelivets värden för individ och samhälle.

*Den 15 maj firas IT-chefens dag. Dagen som ursprungligen initierades av nätverksföretaget Dotcoms vd Kjell Westerback år 2004 firas numer den tredje onsdagen i maj. Han ville göra dagen till allmän flaggdag och skrev till och med till Sveriges riksdag allt för att motivera ökat firande av IT-cheferna som företagens alltför osynliggjorda stöttepelare. Senare harTele2 försökt att lansera dagen i liknande anda.

Kardemummabullens dag uppmärksammas den 15 maj av kardemummabullens många såta vänner. I folkmedicinen har kardemumman använts som kramlösande mot magkip och förkylning.
 

16 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Den 16 maj firas förskolans dag. Dagen firas årligen sedan år 1984 den tredje torsdagen i maj. Syftet med dagen är att synliggöra barnen i våra förskolor och förskolornas arbetssätt (resarverar för ändrad dag p.g.a. krock med Kristi himmelsfärd).

Fascinerande växters dag infaller den 18:e maj. Dagen initierades av forskare inom ämnesområdet växtbiologi år 2012 och firas i mer än femtio länder. Arrangemangen riktas även till allmänheten.

Den internationella celiakidagen infaller den 16 maj. Celiaki är glutenintolerans vilket betyder att gluten från råg, korn och vete förorsakar inflammation i tunntarmens slemhinna. Celiakidagen uppmärksammas i många länder. I USA firas dagen dock i september.

Den 16 maj uppmärksammas FN-dagen Internationella dagen för fredlig samlevnad - International Day of Living Together in Peace. Syftet med dagen är att genom att visa tolerans förståelse och solidaritet för att därigenom skapa förutsättningar för en fredlig värld.

Den 16 maj firas Unesco:s egen dag för ljus, Internationella ljusdagen – International Day of Light . Dagen firas samma datum varje år för att uppmärksamma att ljus och belysning har stor betydelse för arbete och trygghet liksom för samhällsutvecklingen i stort.

Den 16 maj arrangeras Stora Bokbytardagen. Syftet är att människor byter böcker med varandra. Den som vill byta bort en bok bär boken synligt under dagen, och den som vill byta till sig boken tar kontakt. Stora Bokbytardagen är gratis och drivs inte av något vinstintresse. Evenemanget drivs sedan 2017 av föreningen Medveten Konsumtion. Det kan även finnas bokbytarstationer vid t.ex. skolor och bibliotek.
 

17 maj

Nationaldagar

Den 17 maj firar Norge sin nationaldag. Dagen högtidlighåller minnet av Kristian VIII:s underskrift av grundloven år 1814.

Temadagar

Den 17 maj uppmärksammas den internationella dagen mot homofobi (IDAHOT) - Internationella dagen mot homo, bi- och transfobi. Detta evenemang kräver slut på homofobisk diskriminering och homofobiskt våld. Dagen initierades i samband med att Världshälsoorganisationen avskrev homosexualitet som en mental sjukdom den 17 maj 1990.

Den 17 maj firas internationella telekommunikationsdagen. Dagen är initierad av Internationella teleunionen - International Telecommunication Union, ITU, som är ett organ inom FN. Dagens syfte är att underlätta globala etableringar av radio- och telekommunikationer.
 

18 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Pingstafton firas i år den 18 maj. Pingstaftonen föregår pingstdagen som är den helgdag som brukar benämnas som kyrkans födelsedag.
Efter korsfästelsen och påsken hade Jesus uppstått från det döda och därefter vandrat på jorden under 40 dagar. I samband med sin himmelsfärd hade Jesus lovat sina lärjungar att bistå dem och ge dem den andliga styrka som behövdes för att förmedla det kristna budskapet. Tio dagar efter himmelsfärden uppfylldes löftet. Lärjungarna uppsöktes av den helige anden och fick förmågan att förstå och att tala de språk som fanns i världen. De kunde därefter predika kristendomens lära och skapa församlingar i många länder.
Pingsten är rörlig och firas inom västkyrkan mellan den 10 maj och 13 juni. Inom östkyrkan infaller den mellan 23 maj och 26 juni.
Pingsten har kallats hänryckningens tid vilket emanerar från prästen och poeten Esaias Tegnérs dikt ”Nattvardsbarnen” som gavs ut 1820. ”Pingst, hänryckningens dag, var inne. Den landtliga kyrkan stod hvitmenad i morgonens sken...” Ordet hänryckning sammanfattade i sig både de religiösa och världsliga glädje som högtiden väckte.

*Internationella whiskydagen firas den i år 2024 den 18 maj. Internationella whiskydagen - World Whisky Day infaller den tredje lördagen i maj. Whiskydagen hyllar och uppmärksammar hantverket bakom whisky över hela världen.

Internationella Museidagen uppmärksammas den 18 maj. Syftet med dagen är att uppmärksamma och medvetandegöra museernas betydelse i samhället och kulturen. Internationella Museidagen. Museidagen har firats i många länder under mer än 40 år
 

19 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

*Pingstdagen infaller i år den 19 maj. Pingstdagen är den helgdag som brukar benämnas som ”kyrkans födelsedag”. Dagen är rörlig och firas inom västkyrkan mellan den 10 maj och 13 juni. Inom östkyrkan infaller den mellan 23 maj och 26 juni.
 

20 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 20 maj är det den internationella bidagen. FN:s generalförsamling instiftade år 2017 den internationella bi-dagen för att uppmärksamma binas stora betydelse för ekosystemet och de hot som invasiva arter och bekämpningsmedel är för bibeståndet.
 

21 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 21 maj firas FN:s världsdag för kulturell mångfald för dialog och utveckling. Dagen utlystes av FN år 2001. Syftet med dagen är att öka förståelsen för betydelsen av kulturell mångfald.
 

22 maj

Nationaldagar

Den 22 maj firar Jemen nationaldag.

Temadagar

Den 22 maj uppmärksammas FN dagen för biologisk mångfald - International Day for Biological Diversity. Syftet med dagen är att öka medvetenhet hos politiker och allmänhet om den biologiska mångfaldens skyddsvärden. Dagen har firats sedan år 2002 men arbetet med att säkra den biologiska mångfalden startade redan vid Rio-mötet 1992. I konventionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna", "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".
 

Picknickens dag firas den 22 maj. Enligt meteorologerna och gamla väderprofetior den bästa dagen att hälsa våren och sommaren i friska naturen.
 

23 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar
  –

24 maj

Nationaldagar

Den 24 maj infaller Eritreas nationaldag.

Den 24 maj firas Bermudas nationaldag.

Temadagar

Den 24 maj varje år firas Nationalparksdagen, de Europeiska nationalparkernas dag - European Day of Parks. Firandet av dagen startades 1999 av naturvårdsorganisationen Europarc Federation. Firardatum valdes för att celebrera etablerandet av de första nationalparkerna i Europa. Dessa parker var de nio svenska parker som Sveriges riksdag beslutade om den 24 maj 1909.
 

25 maj

Nationaldagar

Den 25 maj firas Jordaniens självständighet från Storbritanniens NF-mandat 1946.

Den 25 maj celebreras Argentinas nationaldag.

Temadagar

*Den 25 maj uppmärksammas de ofrivilligt barnlösas dag. Ofrivilligt barnlösas dag infaller dagen före mors dag.

Internationella sköldkörteldagen - World Thyroid Day infaller den 25 maj. Syftet med dagen är att uppmärksamma och sprida kunskap om sköldkörtelsjukdom. Dagen initierades av American Thyroid Association ATA, senare kompletterad med European Thyroid Association ETA.

Handduksdagen eller Towel Day firas den 25 maj. Dagen celebreras till minne av författaren Douglas Adams. Handdukar är ett betydelsefullt och användbart inslag i Adams science fiction-serie ”Liftarens guide till galaxen”. Därför bör man som en hyllningsgest till författaren bära med sig en handduk hela denna dag. Handduksdagen firades den första gången den 25 maj två veckor efter Douglas Adams död år 2001.

25 maj är det dags att fira internationella nörddagen. I Sverige har dagen uppmärksammats sedan år 2006. En av anledningarna till valet av datum lär vara att första Star Wars filmen hade premiär detta datum, dock 29 år tidigare. Nörd är ett engelskt ord som avser en person med specialiserat och fixerat intresse för något. Ordet förekom första gången dock i en något annan betydelse i boken ”If I Ran the Zoo” av Dr Seuss. Boken utkom 1950.

Den 25 maj 2019 firades tredje upplagan av Golfens dag. Dagens initierades av Svenska Golfförbundet. Inför kommande år skall dagen firas utan fastställt datum.
 

26 maj

Nationaldagar

Den 26 maj firar Georgien självständighet från Ryssland 1918.

Temadagar

*Mors dag celebreras i år den 26 maj. Dagen uppmärksammas den sista söndagen i maj varje år. I Sverige firades mors dag officiellt för första gången 1919. Men det hade förekommit idéer om firandet av mödrar även tidigare. Ursprunget till det moderna morsdagsfirandet kommer från USA där Anna Jarvis år 1905 väckte förslaget att tillägna alla mödrar en speciell dag då barnen kunde visa tacksamhet och uppskattning.
 

27 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Ostens dag hålls alltid den 27 maj. Ostens dag är initierad av Falbygdens Ost. Det finns fler än 20 svenska originalostar

Muffinsdagen firas den 27 maj varje år. Ursprungligen kommer muffinsen från England. Cupcake är en mer dekorerad variant av bakverket.
 

28 maj

Nationaldagar

Azerbajdzjan nationaldag den 28 maj firar republikens grundande 1918.

Den 28 maj celebreras nationaldagen i Nepal.

Temadagar

Den 28 maj uppmärksammas Internationella mensdagen, även kallad Menshhygiendagen. Dagen är en årligen återkommande internationell temadag med syfte att sprida kunskap om kvinnors menstruation. Den tyska frivilligorganisationen WASH United som arbetar för rent vatten, hygien och avlopp har instiftat dagen.

Den 28 maj är det dags för internationella burgardagen. Nya burgarkreationer och frosseri och passar denna dag.

Den stressfria dagen återkommer den 28 maj varje år. Avsikten med denna dag är att uppmärksamma stressens negativa effekter och visa positiva sätt att förebygga stress. Dagen firas med några extra stressfria pauser.

Internationella krama en musiker-dagen firas den 28 maj. Men i dessa Covid-19-tider rekommenderas digitala omfamningar.
 

29 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Internationella fredssoldatdagen firas den 29 maj. Dagen hedrar alla som deltar eller har deltagit i Förenta nationernas fredsbevarande styrkor. Den 11 december 2002 antogs Internationella fredssoldatdagen genom FN:s generalförsamlings resolution 57/129 och året därpå firades den för första gången. Datumet relaterade till den 29 maj 1948 då UNTSO, FN:s organisation för fredsbevarande i Mellanöstern bildades.

Veterandagen uppmärksammas den 29 maj. Dagen är en officiell flaggdag i Sverige. Vid en årlig minnesceremoni som äger rum vid veteranminnesmärket och FN-monumentet i närheten av Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm hedras Sveriges krigsveteraner.
 

30 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 30 maj är det fönsterrenoveringens dag. Dagen firas alltid den 30 maj. Syftet med fönsterrenoveringens dag är att sprida kunskap om fördelarna med att vårda sina äldre fönster. Bakom initiativet står Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet

*Parfymfria dagen firas 2024 den 30 maj. Dagen uppmärksammas årligen den sista torsdagen i maj. Parfymfria dagen fokuserar bl.a. på att öka kunskapen om kemisk intolerans och MCS som innebär att man reagerar mot kemikalier som till exempel finns i parfym.

*Den 30 maj är det dags för MS-dagen. Internationella MS-dagen lanserades ursprungligen 2009 av MS International Federation. Syftet med dagen var att öka kännedomen om MS och att skapa nätverk mellan människor som har MS, multipel skleros. MS är en autoimmun sjukdom där immunförsvarets vita blodkroppar attackerar och förstör det hölje av myelin som omger nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen vilket stör överföringen av nervimpulser.
 

31 maj

Nationaldagar
  –

Temadagar

Den 31 maj uppmärksammas den internationella dagen mot tobak - World No Tobacco Day. World Health Organization WHO har initierat dagen vars syfte är att påvisa de skadliga hälsoeffekter som förorsakas av tobak och rökning.

Den 31 maj firas bror- och systerdagen i Europa (10 april uppmärksammas nationella syskondagen i USA).
 

* = Rörlig dag/vecka - årsdag som firas viss veckodag.

-----

» Se också backspegeln - händelser förr per månad.