NOTISA   Sweden

Fruntimmersveckans celebriteter

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
Bild: Bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras.

Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina är fruntimren som givit namn till de julidagar som allmänt brukar kallas fruntimmersveckan. Namnen i veckan har dock varierat med tiden. I 1800-talets almanacka hade Sara, Margareta, Johanna, Magdalena och Kristina sällskap med det manliga namnet Apolloniaris som högtidlighöll minnet av den förste biskopen av Ravenna. Numer är almanackans namnlängd kompletterad med kortformer och varianter av några namn: Greta, Madeleine och Kerstin.

Namnet Sara kommer från Bibeln. I första Mosebok berättas om Sara som var Abrahams hustru. Abraham var länge barnlös. Han hade fått löfte av Gud att få en son och oroades därför inte av dröjsmålet. Men Sara var inte lika trosviss. När hon hade blivit nära hundra år gammal trodde hon sig inte längre ha förmåga att föda barn. Hon gav därför sin tjänstekvinna Hagar till Abraham för att hon skulle föda honom en son. Hagar födde sonen Ismail. Men när Sara efter Guds ingripande också födde en son som gavs namnet Isak sändes Hagar och Ismael ut till en oviss tillvaro i öknen.

Sara och Abraham saknade barn. Genom en uppenbarelse gav Gud Abraham löfte om en son. Bilden, som visar Sara lyssnande innanför dörren t.h., är tecknad av Schnorr von Carolsfeld.
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

I ordspråkens förnumstiga värld var dock Sara ett omhuldat namn eftersom saradagen var en ansedd orakeldag för vädersiare. Man ansåg att regn under Saras dag förebådade dålig skörd. "Om fru Sara väter nötterna blir det inga kärnor i dem."

Margaretadagen firas till åminnelse av ett legendomspunnet helgon från Mindre Asien. Hon led martyrdöden under kejsar Diokletianus tid under 300-talets början. En av de många berättelserna om henne hävdar att en romersk uppsyningsman försökte göra henne till sin frilla. Margareta tackade nej och upplyste romaren om att hon var kristen. Detta medförde att hon omedelbart blev fängslad och torterad på den försmådde friarens order. Efter åtskilliga lidanden blev hon sedermera halshuggen. Hon räknas efter detta som en av de fjorton nödhjälparna särskilt ansedd som trösterska och förebedjerska för havande och ammande kvinnor.

En svensk Margareta var kronprinsessan Margareta (t.h. på bilden). Hon var mor till bl.a. Danmarks drottning Ingrid. Margareta var mycket populär. Hon dog 1920 och efterlämnade fem barn. Hennes make kronprins Gustav Adolf gifte sedermera om sig med Louise av Mountbatten.
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Enligt Bondepraktikan var det ett dåligt tecken för sädesskörden om det regnade Margareta natt.

Namnet Johanna och dess anknytning till namnlängden i den svenska almanackan är aningen gåtfullt. Namnet har funnits i ett par hundra år i våra almanackor. Bland historiens mera kända "Johannor" är Johanna påvinnan den mest spektakulära. Enligt en medeltida sägen hävdades att en påve under 800-talet råkade föda ett barn under en procession. Denna påve som påstods bära namnet Johannes var i själva verket en Johanna. Historien är med all sannolikhet inte sann. För övrigt har flera drottningar av Neapel burit namnet.

Johanna Berglind startade Tysta skolan, institution för undervisning av dövstumma barn i Stockholm under mitten av 1800-talet. Johanna Berglind fick stöd för sin idé att öppna sin skola av bl.a. Fredrika Bremer.
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Magdalena refererar till Maria från Magdala. Hon var tillstädes vid Jesu korsfästelse. Hon var syster till Lasarus och Martha. Men hon har också identifierats som den Maria som smorde Jesu fötter. I legenden berättas att Maria från Magdala var av förnäm släkt men att hon innan hon blivit kristen hade levt som sköka. Tillsamman med sin familj var hon boende i en borg som kallades Magdalum. Denna borg var belägen i närheten av Genesarets sjö. Efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd sålde Maria från Magdala och hennes syskon allt de ägde och gav pengarna till apostlarna. Enligt legenden satte den romerska övermakten de tre syskonen på ett skepp utan segel och roder. Förhoppningen var att de skulle driva mot sin undergång. Men genom ett mirakel fördes farkosten till Marseille där Maria från Magdala sedermera blev en uppskattad missionär för den kristna läran. Hon figurerar även i sentida mytbildning som upphov till Jesu ättlingar.

Maria från Magdala eller Maria Magdalena var närvarande vid Jesu död på korset. Hon var cetralgestalt i myter som hävdade att hon anmoder till Jesu ättlingar. Bilden är tecknad av Schnorr von Carolsfeld.
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Emma var ett namn som blev modernt i tyska förnäma familjer under 1800-talets tidigare del. Namnet infördes i den svenska almanackan 1827. Bland de historiskt bemärkta emmorna kan nämnas den engelsk-danska drottningen Emma som var dotter till hertig Rickard I av Normandie. Hon var gift med den engelske konungen Ethelred II som dog år 1016. Maken besegrare Knut den store konserverade änkan genom att äkta henne år 1017. Hon hade en son med vardera make och dessa söner blev med tiden konungar i Danmark och England. En mera sentida emma var Nederländernas drottning Emma som var född 1858.

År 1913 lanserades Tango som sällskapsdans av Emma Meissner och Orvar Björck på Oscarsteatern i Stockholm. Emma Meisner var annars främst en firad operettstjärna.
Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Emma är också benämningen på en viss typ högryggad och stoppad stol som var populär under första delen av förra seklet.

Namnet Kristina är ursprungligen ett helgonnamn som har bevarats från den tid då helgonnamnen listades. Christina kom från Bolsena beläget nordväst från Rom. Hon led martyrdöden under den flitige "martyrmakaren" kejsar Diokletianus tid. Enligt legenden låste Urbanus - Christinas stränge fader - in henne tillsammans med 12 tjänarinnor i ett torn. Detta torn var prytt med olika gudabilder, bl.a. en bild av Apollo som fadern krävde att Christina skulle tillbe. Dottern slog sönder avgudabilderna eftersom hon redan var kristen. Fadern blev rasande och försökte med tortyr och fängelsestraff att omvända dottern. Slutligen lät han fästa en kvarnsten vid hennes hals och kastade henne i Bolsenasjön. Christina räddades av tre änglar och Jesus själv som sänkte sig från himlen för att undsätta henne. Hennes martyrlidande förlängdes därmed. Romerska maktens domare lät skära ut tungan ur hennes mun och befallde att hennes bröst också skulle skäras bort. Christina slängde den utskurna tungan i domarens ansikte vilket resulterade i att han blev blind. Den förtörnade domaren gav befallning att hon skulle skjutas med pilar. Därmed avslutades hennes liv.

Drottning Kristina, Gustav II Adolfs dotter. Levde 1626-89. Abdikerade 1654 och koverterade till katolicismen. Bilden är ett 1800-tals träsnitt efter äldre förlaga.

Bland de svenska kristinorna är Drottning Kristina, Gustav II Adolfs dotter en av de mest kända. Hon abdikerade år 1654 till förmån för sin kusin Karl (X) Gustav. Kristina själv lämnade den protestantiska tron och konverterade till romersk katolska läran. Hon dog i Rom vid 62 års ålder år 1689.

Copyright bearbetning Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet ©

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck