NOTISA   Sweden

Kalender och tid i backspegeln
Händelser förr i tiden per månad:

 Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December Årstiderna

Enligt fornsagorna indelades året i sommar- och vinterhalvår. Vår och höst var endast övergångsperioder mellan de båda årstiderna.

I Bondepraktikan som publicerades från och med 1500-talet hävdades kalendarisk årstidsindelning. Årstidernas växlingar kopplades till vissa namn ur helgonkalendern:

"Fyra tider om året kan jag finna,
Den första är wåren, drags till minne,
På S:t Päders dag går hon ann,
Och ändas wisst på S:t Urban,
Urbanus will oss sommaren sända,
S:t Simphorianus då är hans ända.
Hösten Simphorius dag wi få,
S:t Clemens will hans ända stå,
Clement begynner winterens tid,
S:t Peder gör oss honom qwitt."

(Se vidare Notisas helgondagar)

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
 

Andra kalendrar:

» Notisa kalender

» Fler kalendrar
 


Var det roligare förr?

Från Restaurationen

Matgästen: Den här fisken är alls icke färsk.
Kyparen: Alldeles omöjligt, fisken har hela tiden legat på is.
Matgästen: Ja då är det väl isen som icke är färsk.

Ur tidning från 1800-talets senare del