NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

Juli - Hömånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


Juli har fått sitt namn efter Julius Caesar, politisk diktator och historiker i Rom som levde år 100-44 f.Kr. Han mördades av en grupp sammansvurna år 44 f Kr.

I bondens Sverige var det i juli skördetid för höet, vilket präglade månadens verksamheter. Arbetet innebar också ett utökat socialt liv. Vid de mindre gårdarna samarbetade man för skördens bärgning och vid de större gårdarna utökades vanligen arbetsstyrkan med extra hjälp. Det var viktigt att ge akt på vädertecknen eftersom man via iakttagelserna samlade kunskap inför kommande somrar.

Om Julius hömånaden skrev bondepraktikan:

Om det wårfrudag regnar med,
Som hon sökte sin fränka Elisabeth,
Så will det regn sig förskräcka,
Och fjorton dagar efter annan räcka,
Will regn S:t Margaretha natt begifwa sig,
Då tör du ingalunda wänta dig,
Det är många nötter att bita,
Ty det icke lyckas i de tider.

Kortfattat kan versen tolkas som om det regnade vårfrudagen då Maria sökte upp sin fränka Elisabeth (hon som skulle bli mor till Johannes döparen), då skulle det bli regn i fjorton dagar därefter. Om det regnade under natten mot Margarethas dag, då skulle det bli en dålig nötskörd.

I juli fanns två förkastade dagar den 17:e och 21:a.
Den 15:e och 17:e borde man särskilt akta sig för att åderlåta sig.
 


  1. I gamla tider var första juli inledningen på hömånaden, skördemånaden.
Den 1 juli år 1784 blev Sverige officiellt kolonialmakt. Denna dag undertecknade Gustav III överlåtelsehandlingarna beträffande den lilla ön Saint Barthélemy i Västindien. Därmed blev ön svenskt territorium.
Sven Hedin adlades den 1/7 år 1902. Han blev den siste person som adlades i Sverige.
Den 1/7 1903 startade det första cykelloppet Tour de France.
År 1904 den 1 juli öppnades de tredje Olympiska spelen i Saint Louis i USA. Spelen integrerades i Världsutställningen.
Den 1 juli 1913 förklarade Serbien och Grekland krig mot Bulgarien.
Den 1/7 1915 infördes bilregistret i Sverige. Under den första månaden registrerades 116 personbilar.
Officiell invigning den 1 juli år 2000 av Öresundsbron mellan Sverige och Danmark.
  2. Enligt gamla helgonkalendern och bondens kalender var denna dag Marie Besökelses dag. Den dag då jungfru Maria begav sig till sin fränka Elisabet. Elisabet som var Sackarias hustru skulle bli mor till Johannes Döparen.
Denna dag skulle man börja hacka det löv som var ämnat att använda som djurfoder.
Den 2 juli år 1477 fick Uppsala universitet sina första privilegier.
Söndagen den 2 juli år 1865 brann staden Karlstad. C:a 3000 invånare blev hemlösa.
Graf von Zeppelin gjorde den först uppstigningen med luftskepp från Bodensjön den 2/7 år 1900. Farkosten kallades LZ-1 Zeppelin.
  3. Den 3 juli 1912 framlade haverikommissionen som utrett den fruktansvärda Titanickatastrofen sin utredning. Kaptenen gavs största skulden till förlisningen.
Telefonförbindelse upprättades mellan New York och San Francisco, tvärs över Nordamerika, den 3 juli 1914.
  4. Oscar sedermera kung Oscar I föddes detta datum år 1799 som son till fältmarskalk Jean Baptiste Bernadotte och borgaredottern Desideria Clary.
  5. Den 5 juli år 1568 kröntes "liten Karin" Karin Månsdotter till Sveriges drottning. Under ceremonin höll Karin sina två barn med kung Erik XIV under sin kröningsmantel för att de skulle bli krönta som äkta arvingar till kronan.
Den 5/7 år 1918 konstateras officiellt att en svår influensaepidemi hade brutit ut, den benämns senare Spanska sjukan. Tyska oceanångaren Deutschland III vann "Blå bandet" efter att ha korsat Nordatlanten med toppfarten 23,6 knop den 5 juli 1900.
  6. Den 6-22 juli år 1912 hölls Olympiska sommarspel i Stockholm.
Den 6 juli 1909 öppnades ångbåtsförbindelse mellan Trelleborg och Sassnitz.
  7. Den 7 juli år 1901 utkom Söndags-Nisse, det populära satiriska veckobladet under ny redaktion. Det var den 40:e årgången. Ny redaktion var Hasse Zetterström och OA, Oscar Andersson.
  8. Detta datum dog Sveriges kung Oscar I år 1859.
  9. Den 9 och 10 juli år 1790 stod slaget vid Svensksund.
10. I bondens kalender och helgonkalendern benämndes dagen knutsmässa, även kallad bonde Knut. Den som givit upphov till namnet är den danske kungen Knut IV. Denna dag började slåttertiden.
På sina håll firades dagen även till minnet av S:t Felicitas sju söner som led martyrdöden omkring år 160.
I Stockholm anbefalldes efter den 10/7 år 1729 att varje hus i Staden skulle ha sitt särskilda nummer.
11. Ryska trupper angrep den 11 juli år 1719 den svenska Upplandskusten. Det blev en fruktansvärd sommar för befolkningen på ostkusten. Från Norrtälje i norr till Norrköping i söder brändes svenska gårdar av ryska trupper.
Den 11 juli år 1903 hölls den första europeiska motorbåtstävlingen. Det skedde på Irland.
Den 11/7 1903 mödrades det serbiska kungaparet.
12. Amathea, fartyg som logerade strejkbrytare från England, sprängdes den 12/7 1908 i Malmö hamn.
13. Den 13 juli år 1908 öppnades de Olympiska spelen i London
Den 13 juli år 1910 störtade flygbaronen Carl Cederström under en flygning över Öresund. Han överlevde denna gång.
14. Enligt den gamla helgonkalendern kallades dagen "Apostladelningen". Den dag då apostlarna i enlighet med Jesu uppmaning - Gån ut och gören alla folk till lärjungar - skiljdes från varandra. Det fanns även andra uppfattningar om anledningen till benämningen på dagen, nämligen att man detta datum skiljt de relikben som man bevarat av apostlarna från varandra.
År 1677 den 14/7 stod slaget vid Landskrona.
År 1808 stod slaget vid Lappo detta datum.
15. Elvira Madigan var dansk cirkusprinsessa och lindanserska vid cirkus Madigan. Hennes kärlekshistoria med den svenske löjtnanten Sixten Sparre avslutades den 15 juli år 1889 med gemensamt självmord / mord. Händelsen har bevarats i Saxons skillingtryck "Sorgerliga saker hända än i våra dar minsann. Sorgerligast är dock denna om Elvira Madigan..."
16. Den 16 juli år 1812 trädde tryckfrihetsförordningen i kraft.
Detta datum år 1782 dog Lovisa Ulrica. Hon var gift med Adolf Fredrik och syster till Fredrik II av Preussen.
Tsarfamiljen i Ryssland avrättades denna dag år 1918.
17. Gyttorps krutfabrik exploderade den 17 juli år 1901. Fyra människor dog.
18. Den 18 juli år 1909 utlyste svenska LO storstrejk i landet. 26 juli svarade arbetsgivarna med lockout.
Svenska sångarförbundet bildades den 18 juli år 1909.
19. Fruntimmersveckan var i gamla tider den tid då man gjorde väderförutsägelser. Som vädret var mellan Sara och Johanna så skulle vädret bli nästa sommar.
Den 19 juli 1490 rannsakades Gustav Vasas fader Erik Johansson Vasa inför Stockholms rådstugurätt. Han anklagades för att ha utövat grovt och menligt våld mot ett stort antal människor. Gustav Vasas far hade enligt samtida rättsprotokoll alltför lätt att ta till våld.
20. Margaretas dag var särskilt viktig i bondens kalender. Om Gretas dag blev våt och kall var det risk att skördens skulle bli knapp.
Den 20 juli 1397 undertecknades Kalmarunionen. Unionen som under dansk ledning avsågs att förena Sverige med Finland, Danmark och Norge till en enhet gjorde unionens område till en maktfaktor i regionen. Endast Polen var större till ytan.
År 1903 den 20/7 gjorde Makedonien uppror mot Turkiet som ägde makten över landet.
21. Johannas dag i almanackan. Bland berömda Johannor märks skrönan om den kvinnliga påven Johanna. Enligt berättelsen skulle påven som kallade sig Johannes avslöjats då hon under en procession födde ett barn.
22. När de olympiska spelen i Stockholm avslutades år 1912 utdelade en särskild olympisk medalj till landshövdingefrun Charlotte Wertzäll. Hon hade nämligen som mor levererat inte mindre än 6 av de svenska delatagarna i tävlingarna.
23. Den 23 juli år 1373 avled den senare kanoniserade heliga Birgitta i Rom.
Den 23 juli 1911 eldärjas Lycksele svårt.
24. Den 24 juli år 1599 blev Sigismund, Johan III:s son, avsatt som svensk regent.
Den 24/7 samma år höll kung Peter I av Serbien sitt högtidliga intåg i Belgrad.
25. Den 25-27/7 år 1910 bildades SAC (Syndiklaistiska Arbetares centralorganisation).
Den 25 juli år 1909 flög Louis Blériot över Engelska kanalen.
26. Den 26 juli år 1908 avslutas det första jorden runt-loppet med bil. Segraren kom i mål i Paris. Loppet startade i februari samma år.
27. Dagen kallades "sju sovare dag" På sina håll firades även sjusovaredagen den 15 juli. De sju sovarna var martyrer som blev inmurade i en grotta år 250. Drygt 200 år senare vaknade de när grottan öppnades. Minnet högtidlighölls både i kyrkan och i mer profana sammanhang. Detta datum var det enligt traditionen tillåtet att sova även för vanligt folk. Men den som sist steg upp ur sängen fick utföra någon avskydd syssla som straff.
Den 27 juli år 1901 höll 100 fredsföreningar kongress i Kristiania i Norge (nuv. Oslo).
28. Den 28 juli år 1834 slog blixten ned i kyrktornet på Riddarholmskyrkan i Stockholm. Ett par dagar senare var kyrktornet ödelagt av den brand som följt efter blixtnedslaget.
Den 28/7 år 1945 kolliderade ett flygplan med Empire State Building i New York USA. 28 personer omkom.
År 1914 efter de ödesdigra skotten i Sarajevo förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien den 28/7 1914.
29. Olsmässan var den tid då man inledde sädesskörden. S:t Olof var enligt traditionen först hednisk vikingahövding som härjade i västerled. I Normandie blev han kristnad och återvände år 1015 som konung i Norge. Han måste lämna sitt rike p.g.a. stridigheter. Sökte stöd i Sverige. Stupade år 1030 i Stiklastad. Bilder föreställande S:t Olof ansågs ha helande verkan på sjuka.
Den 13 juli år 1361 inleddes danske kungen Valdemar Atterdags brandskattning av staden Visby på Gotland.
30. Den 30 juli år 1743 avrättades kung Fredrik I:s hovläkare Alexander Blackwell för högförräderi.
31. Elinsmässa firades enligt gamla svenska helgonkalendern till minnet av S:t Elin av Västergötland. Hon bekostade uppförandet av Skövde första kyrka. Hon blev mördad omkr. 1180. Anklagades själv för att ha mördat sin svärson.
Den 31 juli år 1702 intog Karl XII staden Krakow i Polen utan att avlossa ett enda skott.
Den 31/7 1927 invigdes Solvalla travbana.

» Mer i juli: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser