NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

Maj - Blomstermånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


Maj har fått sitt namn efter en romersk gudinna kallad Maia som de gamla romarna hyllade med offer av grönska och blomster. I Norden dominerades månaden av relationer till naturen. Även om det ofta var för kyligt för att blomstren skulle prunka fullt utslagna fanns det gott om löv. Maja betyder också att löva.

Man sökte upp källor för att dricka märg i benen. I samband med detta förekom att man kompletterade källans klara vatten med öl och björksav, vilket skämtsamt sades ge inte bara märg utan lejonmärg i vinterbenen. Uppfattningar om att man kunde öka sin livskraft genom att dricka av källornas vatten och av trädens sav kan indikera att valborgsmässofirandet och det traditionella majfirandet kan härledas till en förkristen naturmytiskt färgad livsåskådning.

Bondepraktikan skrev om Majus, Blomstermånad:

Om Solen S:t Urbani dag klar skin,
Då blifwer det år nogsamt win,
Regnar det då så kommer stor skada på henne,
Med lång förfarenhet gifwes tillkänna,
Pingesdag sällan god,
Sätt ditt hopp till Gud med fritt mod.
Sist i Maj månad knoppas eken,
Fullkomnas knopparna är det ett godt tecken,
En god ollon derefter mån' komma,
Som mången gör stor lycka och fromma.

Ordspråket sade om majmånaden "Maj våt och kall - fyller bondens lador all."

Majmånadens förkastade dagar var den 7, 15 och 18. Den 7, 16 och den 17 borde man inte åderlåta sig.

Under majmånaden skulle man ge sig ut i naturen för att dricka ut källorna eller för att fiska. Dock borde man enligt den folkliga diskursen akta sig för att äta någonting som hade med djurhuvuden att göra eftersom det ansågs skada hjärtat. Man skulle ta varma bad och äta varm och kryddad mat. Salvia och malört var särdeles nyttiga kryddor att använda denna månad. Man borde åderlåta sig i den åder som var förknippad med leverns funktioner.
 


  1. 1 maj, numer flaggdag. Valborgsmässodagen var också Filippi och Jakobi dag. Första maj var den första av apostladagarna.
Första maj är också sedan 1890 arbetarrörelsens och den socialistiska rörelsens speciella dag. Man gick denna dag ut på gator och torg med fanor och standar för att demonstrera. År 1939 blev första maj borgerlig helgdag.
1 maj 1920 avled kronprinsessan Margareta. Hon var gift med Gustav Adolf sedermera kung Gustav VI Adolf.
  2. Den 2 maj 1945 kapitulerade de tyska trupperna i Italien.
  3. 3 maj, korsmässan på våren. Det var enligt traditionen denna dag som kejsar Konstantins fromma moder Helena hittade resterna av Jesu kors nedgrävt i Jerusalem. Detta skulle ha skett under 300-talet.
I Sverige förr i tiden var den 3 maj dagen då alla sjörustningar skulle vara färdiga inför sommaren.
  4. Den 4 maj 1945 kapitulerade trupperna i sydvästra Tyskland.
  5. Den 5 maj 1821 dog Napoleon I Frankrikes f.d. kejsare på S:t Helena.
Den 5 maj 1945 kapitulerade de tyska trupperna i Holland, nordvästra Tyskland och i Damnark.
  6. 6 maj, Johannes evangelistens dag. Enligt legenden och de gamles talesätt blev Johannes denna dag i staden Rom sjuden i olja men bevarad oskadd genom sin starka kristna tro.
Den 6 maj år 1910 dog Englands kung Edward VII.
  7. Den 7 maj år 1697 brann Stockholms gamla slott "tre kronor".
Den 7 maj 1917 utbröt en allvarlig eldsvåda i Östersunds stationshus.
7 maj 1915 torpederade Tyskland passagerarfartyget "Lusitania". Ombord fanns 600 mans besättning och 2160 passagerare. 1400 passagerare omkom.
Den 7 maj 1945 undertecknades den definitiva kapitulationen för Tyskland i Reims.
  8. Den 8 maj år 1923 firade Göteborg sitt 300-års jubileum med utställning och kungabesök.
  9. Den 9 maj år 1280 dog den norske kungen Magnus Lagböte. Han var lagstiftaren bland de norska kungarna.
Åmål brann den 9 maj år 1901. Många blev husvilla.
10. 10 maj. Göken brukar denna tid anlända till kungliga huvudstaden. Den som vill kan lyssna efter norrgök - sorgegök, östergök - tröstergök, södergök - dödergök eller västergök - bästegök.
10 maj år 1809 avsattes Sveriges kung Gustav IV Adolf och hans barn blev fråntagna sin arvsrätt till kronan.
11. Den 11 maj år 1904 föddes den spanske konstnären Salvador Dali.
12. 12 maj, Pancratius. Då började den andra tingsterminen. Pancratius var en mycket ung kristen martyr som vid fjorton års ålder halshöggs. Det skedde år 304 under kejsar Diokletianus tid. Det firades i Rom en ceremoni som högtidlighöll minnet av Pancratius död. Alla nydöpta kristna i Rom tågade till den kyrka som bar hans namn.
12 maj kallades även de tre heliga böndernas dag. Nereus den tappre, Acheillus den bedrövade och nämnde Pancratius den starke ihågkoms denna dag som tre stränga herrar. Detta med anledning av att järnnätterna som sades infalla den 12, 13 och 14 maj förknippades med de tre helgonen. Järnnätterna kallades de frostnätter som med viss regelmässighet brukade inträffa under våren och som värsta fall kunde skada sådden.
Den 12 maj år 1820 föddes Florence Nightingale som blev pionjär inom sjuksköterskeutbildningen. Hon tjänstgjorde vid Krimkriget och medverkade till sjuksköterskeutbildningens etablering i England. Hon dog 1910.
13. Den 13 maj år 1930 dog Fritjof Nansen, norsk naturforskare och polarfarare. Han var född 1861.
14. Den 14 maj år 1919 dödstörtade Dr. Enoch Thulin under en provflygning. Han var grundare av Thulinverken.
Tisdagen den 14 maj år 1912 avled August Strindberg.
15. Den 15 maj år 1902 inleddes storstrejken för allmän rösträtt. C:a 120 000 arbetare lade ner arbetet när riksdagen inledde debatt om konstitutionsutskottets rösträttsförslag. Den 17 avslog riksdagen förslaget. Strejken avslutades samma dag.
Den 15 maj 1916 infördes temporärt sommartid i Sverige.
16. Den 16 maj år 1702 brann Uppsala. Domkyrkan och slottet blev svårt skadade av branden.
Den 16 maj år 1930 öppnade Stockholmsutställningen med publikrekord redan första dagen med 78652 besökare.
17. 17 maj, Norges nationaldag, firas till minne av grundlagen som antogs i Eidsvold detta datum år 1814.
18. 18 maj, Erici dag, ersmäss. Denna dag skulle det börja synas ax på säden. Ordspråket sade: Ersmäss ax ger Olsmäss kaka.
Dagen avser att högtidlighålla minnet av Erik den helige Jedvardsson som var svensk konung under mitten av 1100-talet. Han är Sveriges skyddshelgon.
19. Den 19 maj år 1898 dog den engelske statsmannen William Ewart Gladstone. Han var född 1808.
20. Den 20 maj år 1806 föddes den engelske filosofen och nationalekonomen John Stuart Mill. Han dog 1873.
21. Den 21 maj år 1927 landade Charles Lindbergh med sitt flygplan Sprit of S:t Louis i Paris. Han hade då ensamflugit över Atlanten. Resan startade New York 33½ timmar tidigare.
22. Den 22 maj 1885 dog den franske författaren och skalden Victor Hugo. Han var född 1802.
23. Den 23 maj 1906 dog den norske författaren Henrik Ibsen. Han var född år 1828.
Den 23 maj 1707 föddes Carl von Linné, vår mest berömde naturforskare. Han dog 1778.
24. Den 24 maj år 1567 timade "Sturemorden" på Uppsala slott. Erik XIV mördade själv Nils Sture.
25. 25 maj, Urbani dag. Dagen var ett vädermärke i bondens kalender. I förnämas trädgårdar skulle tulpanerna börja slå ut denna dag.
Den 25 maj år 1928 förolyckas general Umberto Nobiles luftskepp Italia några få kilometer från Spetsbergens Nordostland. Generalen och åtta av hans män räddade sig på isen.
26. Den 26 maj 1918 invigdes Seglora kyrka som hade flyttats till Skansen i Stockholm.
27. Den första radiotelegraferade bilden i svensk press visade det svenska kronprinsparets ankomst till New York den 27 maj 1926.
28. Den 28 maj år 1810 föll Kronprins Karl August av Sverige av sin häst och dog. Det skedde vid en militäruppvisning på Kvidinge hed i Skåne.
29. Den 29 maj år 1814 dog Josephine tidigare kejsarinna av Frankrike vid Napoleon I sida. År 1809 skiljde han sig från henne, bland annat på grund av parets barnlöshet. Hon var född 1763.
30. Den 30 maj år 1911 brann femton hus i Umeå. Många familjer blev hemlösa.
31. Petronellas dag i bondens kalender utmärktes med en mjölkspann eller en stäva eftersom mjölkningen denna dag börjades som bäst.
31 maj 1916 stod Skagerackslaget mellan engelska och tyska sjöenheter.
Den 31 maj år 1878 fattades regeringsbeslut om att hela Sverige skulle tillhöra en gemensam tidszon.

» Mer i maj: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser


Mors dag

Mors dag började efter amerikansk förebild firas i Sverige år 1919. Drygt tjugo år därefter väcktes i de svenska veckotidningarna frågan om det inte var lämpligt att inrätta även en dag då man hyllade kära far. Även detta initiativ hade amerikansk förebild.

Det amerikanska och ursprungliga morsdagsfirandet hade skapats redan år 1908 av en miss Anna Jarvis. Hon ville hylla alla mödrar på en särskild dag och lyckades förmå kyrkan och president Wilson att fatta tycke för hennes idé. Mors dag skulle enligt Wilsons påbud firas den andra söndagen maj. I Sverige valde vi att fira mor sista majsöndagen i stället. I Amerika blev morsdagsfirandet en kommersiell framgång.