NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

April - Gräsmånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


Få månader har hedrats med så många ordspråk som månaden april. De flesta av ordspråken poängterar månadens karaktär som opålitlig eller oförutsägbar. Ordspråken konstaterade att:
"Aprilregn och fruntimmerstårar kommer lika lätt." "Aprilväder och herregunst är lika obeständiga." "Aprilsnö och krögarens mö håller sig sällan över natten".

Månadens namn april har förklarats på olika sätt. April kan komma från ett latinskt ord som betyder öppna, aperire eller ett likaledes latinskt ord som betyder solig, apricus.
Folkboken Bondepraktikan beskrev månaden sålunda:

April Gräsmånad
Om det påskedag regna will,
Litet foder blifwer det året till.
Men blifwer den samma dag skönt wäder,
Mycket smör det tillkommande är,
Et är godt den dag att barn afwäna,
Som deras fulla tid hafwa didt moderns spena,
I Guds namn skall det begynna.
Därefter dem till lärdom och gudsfruktan skynda.

En sammanfattning av bondepraktikans råd inför april fastslår att om det regnade påskdagen skulle det bli en dålig skörd under kommande år. Men om det blev vackert väder under påskdagen lovades att det skulle bli mycket smör. När korna var välnärda gav de gräddrik mjölk. Av grädden kunde kärnas smör som var en värdefull handelsvara för bonden. Det var också enligt bondepraktikan bra att avvänja barn i april.

De förkastade dagarna i april var den 10, 17 och 18. Det var inte lämpligt att åderlåta sig den 7 och 15 april.
 


  1. Den första april var det segelfartens begynnelse i större delen av landet. Det var också den dag då det var ett nöje att försöka lura någon och sedan säga "april april din dumma sill jag kan lura dig vart jag vill". Vad sillen egentligen har med det hela att göra har många funderat över. Inte gör det saken mera klar att man i Frankrike kallar den som blivit lurad "Poison d´avril". Sillen eller den franska fisken har knappast något att göra med zodiakens tecken, eftersom fiskarnas period avslutas den 21/3 och efterträds av väduren. Aprilskämtandet förekommer i många kulturer.
  2. Den 2 april år 1927 invigdes Ellen Keys villa Strandhem vid Vättern som vilohem för kroppsarbetande kvinnor. Villa Strandhem uppfördes 1910. Det var Ellen Keys avsikt att hennes hem efter hennes död skulle bli vilohem. Ellen Key som var född 1849 dog 1926.
  3. Den 3 april år 1913 sjösattes världens (just då) största passagerarfartyg oceanångaren 54000-tonnaren "Vaterland". Skeppet var tyskt.
  4. 4 april Ambrosi dag börjades såningstiden i de delar av landet som inte låg allt för långt i norr. Ambrosius var en nitisk biskop som blev ärkebiskop i Milano år 374. Han räknas som biodlarnas och husdjurens särskilde skyddspatron. Numer finns hans namn inte almanackan.
  5. Den 5 april år 1697 dog Sveriges kung Karl XI. Han efterträddes av sin son den 15-årige Karl XII på troneen.
  6. 6 april kallades i gamla tider den dag då Vilhelm gick med håven. Fisketiden började. På kalenderstavarna eller som de också kallade runstavarna markerades denna dag med teckningen av en håv. Runstavarna var de hemgjorda almanackor som man själv tillverkade med kniv och ett trästycke. Olika symboler med anknytning till årets märkesdagar och runliknande tecken ristades in runstaven som därefter fungerade som kalender.
  7. Den 7 april år 1910 höll redaktören för den socialistiska tidningen "Brand", Hinke Berggren, föredrag i folkets hus i Stockholm. Ämnet för föredraget "Kärlek utan barn" väckte intresse och rabalder. Hinke Berggren berättade om olika preventivmetoder.
  8. Den 8 april år 1912 föddes Sonja Heine i Norge. Hon kom att bli en av de mest framgångsrika inom konståkningen. Hon tog tio VM- och tre OS-guld. Sonja Heine dog år 1969.
  9. Den 9 april år 1689 dog Sveriges abdikerade drottning Kristina i Rom. Hon var dotter till Gustav II Adolf född 1626. Kristina var regent 1632-1654 då hon abdikerade och konverterade till katolicismen.
10. Den 10 april år 1917 reste Lenin och ett antal ryska revolutionärer med tåg och fri lejd från Tyskland till Sverige med slutdestination Petrograd nuvarande S:t Petersburg den 16 april. Lenin och hans medresenärer mottogs med största artighet i Stockholm av borgmästare Lindhagen och flera andra prominenta herrar, bl.a. riksdagsmän.
11. Den 11 april 1907 invigdes Carnegiestiftelsen i USA. Stiftelsen var grundlagd av Andrew Carnegie invandrad skotte och stålmagnat. Avsikten med hans stiftelse var att främja forskning, särskilt grundforskning.
12. 12 april år 1918 nådde de tyska styrkorna fram till Helsingfors. En 12 000 man stark expeditionsstyrka hade drygt en vecka tidigare satts i land vid Hangö och Lovisa för att bistå de vita trupperna borgerliga grupperna mot de röda - socialisterna.
13. Den 13 april år 1905 avgick Sveriges statsminister Boström på grund av de svåra motsättningar som uppstod i samband med förhandlingarna om upplösningen av personalunionen mellan Sverige och Norge.
14. 14 april Tiburti dag räknades som den första sommardagen oavsett hur kallt det då var. Kråknedanet eller kråknätterna som alltid var kalla nätter beräknades inträffa i samband med första nedanet efter första nymånen efter Tiburti dag. Denna dag dansade dock både mygg och myra, sade man i gamla tider. Ormarna värmdes till nytt liv och det var därmed försent att göra ormpulver. Döda ormar torkades och stöttes till pulver som sedan användes till hästmedicin. Efter Tiburti dag ansågs det vara slut på den kraft i ormarna som lämpade sig till läkedom för sjuka hästar.
Martyren som givit dagen dess namn blev enligt legenden avrättad för sin kristna tro under 200-talet. I norra delarna av Sverige har hävdats att kråknätterna inträffade i samband med första nedanet i maj.
15. Natten mellan den 14 och 15 april år 1912 förliste världens största passagerarångare "Titanic" på sin jungfrufärd. Resan hade startat den 10 april i Southampton och destinationen var New York. Kl. 23.40 rammade fartyget ett isberg och efter drygt två timmar sjönk fartyget. 1513 personer omkom, bland dem fyra multimiljonärer, Guggenheim, Widener, Astor och Bruce.
16. Den 16 april år 1913 invigdes den svenska kyrkan i Paris av Sveriges kung Gustaf V.
17. Den 17 april år 1913 anhöll AB Stockholmssystemet om tillstånd hos överståthållarämbetet om att handha all försäljning av rusdrycker i Stockholm enligt Brattsystemet. Brattsystemet innebar restriktioner för inköp av sprit. Upphovsman till förslaget var doktor Ivan Bratt.
18. Den 18 april år 1909 helgonförklarades Jeanne d'Arc av den romersk katolska kyrkan. Jungfrun av Orleans som hon också kallades ingrep i hundraårskriget år 1429. Hon blev tillfångatagen oh brändes på bål.
19. Den 19 april år 1552 dog Olaus Petri "Mäster Olof". Han var Gustav Vasas kansler och blev 1540 dödsdömd av densamme. Han blev dock benådad och utsedd till kyrkoherde i Stockholms Storkyrka år 1543.
20. Den 20 april år 1920 spelades den första olympiska ishockeymatchen. Det var vid de Olympiska Vinterspelen i Antwerpen år 1920.
21. Den 21 april 1913 konstaterades att en smittkoppsepidemi hade brutit ut i Stockholmsområdet. 36 personer avled i sjukdomen.
Den 21 april år 1918 dödsstörtade "Röde Baronen" Manfred von Richthofen med sitt tredäckade Fokker-plan.
22. Den 22 april år 1672 dog Georg Stiernhielm. Han var ansedd som mystiker med förmåga att kommunicera med de dödas andar. Till detta var han vetenskapsman, författare poet och ämbetsman.
23. Den 23 april är S:t Görans dag eller som man sade i gamla tider Georgi dag. Då släpptes hingstarna till stona och ut i hagarna för att rangordna sig. S:t Göran var en högättad romersk riddare som blev martyr under början av 300-talet då kejsar Diokletianus regerade. Legenden berättar att S:t Göran begav sig till det hedniska Libyen. Han hade hört berättas att invid staden Silena fanns en sjö i vilken det bodde en hemsk drake. Draken blåste sin giftiga och dödliga andedräkt över staden om inte stadsborna gav honom offergåvor. Människor och kreatur offrades till draken. Väl framme vid stadsporten i Silena dödade S:t Göran det förfärliga odjuret. De lättade stadsborna öppnade porten och kom ut för att se vidundret. Alla i staden lät omvända sig till den kristna tron. S:t Göran är skyddspatron för bl.a. fångar och soldater.
24. Den 24 april år 1931 sårades tre sågverksarbetare i Halmstad av strejkbrytare. Efter konflikten medgavs hälften av begärd löneförhöjning, 5 öre i timmen.
25. Markus dag eller Markus med göken. Denna dag ansågs göken börja gala. Gökottan firades dock Kristi himmelsfärdsdag. Man lyssnade ändå till från vilket väderstreck göken hördes. De olika väderstrecken angav om det skulle bli dåliga eller goda tider i landet under kommande år.
26. Den 26 april år 1915 utkom postumt Frans Kafkas roman "Processen"
27. År 1901 fick Engelbrekt sitt namn infört i vår almanacka. Anledningen till att Engelbrekt blir ihågkommen just den 27 april är att han dog detta datum år 1436. Engelbrekt Engelbrektson framträdde som upprorsledare mot unionskonungen Erik av Pommern. Hans uppror samlade stöd både hos allmogen och hos riksrådet. Engelbrekt utsågs till rikshövitsman året innan han mördades.
28. Den 28 april år 1925 öppnades världsutställningen i Paris. Le Corbusier visade sina arkitektoniska visioner om framtidens stad. Orrefors gjorde succé med sina glaskonst.
29. Den 29 april 1922 öppnades den första Bygg- och Bo-utställningen i Stockholm.
30. H.M Konung Carl XVI Gustafs födelsedag.
Valborgsmässoafton. Det är en gammal tradition att tända eldar under valborgsmässoaftonen. Det kan vara en förkristen kulthandling som haft till syfte att välkomna sommaren. Eldandet kan också ha haft till avsikt att driva bort onda makter. Under senare tider blev eldandet ett lekfullt sätt att fira vårens ankomst. Materialet till eldarna samlades under ganska lång tid innan det var dags att fira Valborg. Det hände att man tävlade mellan byar och gårdar om vem som kunde prestera det mest imponerande bålet. Det var främst i mellersta Sverige som man firade valborgsmässoaftonen med eldande. I Östergötland hände det att man eldade den 1 maj istället. Det hörde till firande att föra så mycket oväsen som möjligt under kvällen. Alla onda makter skulle skrämmas bort från byn och dess närmaste omgivningar.

» Mer i april: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser