NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

Mars - Vårmånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


Mars, krigets gud, var en mycket vördad gudom i det gamla Rom. Det var endast Jupiter som överglänste honom i rang. Eftersom kriget tillmättes en stor betydelse för det romerska rikets tillväxt och bestånd kretsade mycket av samhällsaktiviteterna kring krigsföretagen. Detta medförde att till och med tideräkningen anknöts till krigets villkor. Årets första månad räknades från den tid då man på grund av klimat och väderförhållanden kunde på börja rustningarna. Denna månad fick namnet mars och inleddes med olika fester till krigets och gudens mars ära. -

Det var enligt traditionen Numa Pompilius som fogade två vintermånader mellan den tionde (decembris) och första månaden mars.

I Norden räknades mars som vårmånaden och så kallades den både i bondepraktikan och almanackan.

I bondepraktikans beskrevs mars på detta sätt:

Martius
Om mycken dagg i mars månad sig begifwer,
Mycket regn i detta år det blifwer.
Så mycken dagg som i mars månad månd' falla,
Så mycken rimfrost efter Påska med alla,
Så mycken dagg skall och höstmånan komma,
Det blifwer oss till gagn och fromma,
Alla de träd som blifwer slagne,
I mars månad på de två siste Fredagar,
Det blifwer fast och förkastar icke sig.
Det hafwer en wis man sagt för mig.
Blifwer wädret Palm söndag klart,
Då får kornet och wäxt samma år fart.
 


  1. 1 mars. På de gamla runstavarna som användes som kalendrar brukade 1 mars markeras med ett skäggrikt och hårrikt huvud. Detta skulle symbolisera ordspråket "mars med sitt långa skägg lockar barnen utom vägg."
  2. Den 2 mars år 1852 brann huvudstaden Gustavia på den västindiska ön S:t Barthélemy. Detta var en sak som engarerade svenskarna eftersom S:t Barthélemy vid denna tid var svensk koloni. År 1877 upphörde Sverige att vara kolonialmakt.
  3. Den 3 mars år 1915 visades den första storfilmen "Birth of a Nation" i New York. Regissör var David Wark Griffith.
  4. Den 4 mars år 1949 dog Karolina Widerström som var Sveriges första utexaminerade kvinnliga läkare. Hon avlade i maj år 1888 som första kvinna medicine licentiat examen. Hon blev 92 år gammal. Hennes specialitet var kvinnosjukdomar.
Den 4 mars 1920 gick Sverige med i NF, Nationernas förbund.
  5. Den 5 mars år 1856 invigdes järnvägen Örebro-Nora, en av de första järnvägarna.
  6. Den 6 mars år 1475 föddes Michelangelo.
  7. Den 7 mars var förr i tiden tillägnad S:t Perpetua och S:t Felicitas, två kristna martyrer som led martyrdöden i Kartago under 200-talets början. I bondens kalender utmärktes denna dag som Perpetuas dag då det var det dags att ta fram vävstolen och börja väva tyg till kjol och väst.
Den 7 mars år 1910 invigdes Åre bergbana.
  8. Den 8 mars firas numer internationella kvinnodagen.
Den 8 mars år 1844 dog Karl XIV Johan. han var den förste regent av släkten Bernadotte på Sveriges tron.
Samma datum år 1889 dog uppfinnaren John Ericsson.
  9. Den 9 mars år 1911 möttes de nordiska stats- och utrikesministrarna i Köpenhamn. Man beslutar sig för att enas kring neutralitetspolitiken. Den 8 mars minsprängdes den svenska ångbåten Martha utanför Falsterbo.
10. Den 10 mars år 1917 utbröt februari-revolutionen (enligt rysk kalender) i Petrograd, nuvarande S:t Petersburg
11. Den 11 mars år 1907 grundades den Svenska Kullager Fabriken "SKF" i Göteborg. Sven Wingquist var uppfinnaren av kullagret.
12. Gregorsmässan var i gamla tider en dag som man höll särdeles reda på. Detta eftersom dagen uppfattades som om den sammanföll ganska nära i tid med vårdagjämningen. Det var viktigt att betrakta träden denna dag eftersom trädens bladknoppar borde ha börjat svälla om det skulle bli en bra sommar. Namnet Gregorius som fanns i vår almanacka fram till 1880-talet avsåg den berömde Gregorius den store som blev påve år 590.
13. Den 13 mars år 1809 blev Gustav III:s son Gustav IV Adolf skild från regeringsutövandet i Sverige genom en statskupp.
14. Den 14 mars år 1918 blev Eva Andén Sveriges första kvinnliga advokat.
15. Den 15 februari år 1917 abdikerade tsar Nikolaus II från tsartronen.
16. Den 16 mars år 1792 blev Sveriges konung Gustaf III skjuten vid Operamaskeraden I Stockholm.
Den 16 mars år 1904 anslöt sig Sverige till "Bernkonventionen". Detta innebar att Sverige skyddade upphovsrätt beträffande konstnärliga och litterära verk.
Den 16 mars 1911 bildades AB Scania Vabis av Vagnfabriks-aktiebolaget i Södertälje och Maskinfabriks- aktiebolaget Scania i Malmö.
17. Den 17 mars år 1920 upphävde Sveriges riksdag plikten för Sveriges Riksbank att inlösa alla sedlar mot guld om så påfordrades.
18. Den 18 mars år 1913 bildade Ivar Kreuger "Förenade Svenska Tändsticksfabriker AB". Den s.k. Jönköpingstrusten innefattas i det nya aktiebolaget.
19. Den 19 mars år 1922 ägde det första Vasaloppet rum. Vinnare var Ernst Alm som vann med tiden 7.32.49. Det var 116 personer som deltog.
20. Den 20 mars år 1786 instiftades den Svenska Akademien.
Den 20 mars år 1917 gav Rysslands provisoriska revolutionsregering order om att f.d. tsaren Nikolaus II och hela hans familj skulle fängslas.
21. Bengtsmässa kallades också "Bengt med plogen". Det var då dags för bonden att bege sig ut med plogen och bereda jorden inför den kommande sådden. Bengt var en kortform av namnet Benedictus av Nursia.
22. Den 22 mars år år 1832 dog Johann Wolfgang Goethe.
Den 22 mars 1923 inrättades STIM, Svenska tonsättares internationella musikbyrå.
23. Den 23 mars år 1917 beslöt Tyskland att ge revolutionären Vladimir Ilitj Lenin fri lejd genom landet för att han skulle kunna ta sig till Ryssland. Tillsammans med honom reser 32 andra ryska revolutionärer.
24. Den 24 mars högtidlighölls minnet av Katarina den renas dag, Catharina Wadstenensis, inom den romersk katolska kyrkan. Katarina var dotter till det berömda riktiga svenska helgonet den Heliga Birgitta. S:t Karin, som hon också kallades, blev gift med Egard Lydersson van Kyren. Hon följde trots giftermålet sin mor till Rom. Hon gjorde även en pilgrimsfärd till Jerusalem.
25. Den 25 mars, jungfru Marie bebådelsedag, våffeldagen. Det var denna dag som jungfru Maria fick besök av ärkeängeln Gabriel. Bibeln berättar att han kom i sjätte månaden och sade till Maria att hon skulle föda en son som hon skulle ge namnet Jesus. I folkmun kallades dagen Vårfrudagen eftersom jungfru Maria ofta kallades Vår Fru. Detta kom därefter att förändras till våffeldagen. I vårt land där våffelbruken alltid har varit populära matställen var det knappast förvånande att så skedde. Att äta våfflor den 25 mars har därmed blivit en tradition. Dock främst i mellersta och norra Sverige. I Skåne kallades dagen fruedag. Kanske är det därför dagen där inte uppmärksammats med lika flitigt våffelätande som i övriga Sverige.
26. Den 26 mars år 1827 dog kompositören Ludwig van Beethoven.
27. Den 27 mars år 1921 samlades ca 200 "luffare" till konferens i Hallsberg. Man ville göra regeringen uppmärksam på de arbetslösas och bostadslösas i situation.
28. Den 28 mars år 1483 föddes den berömde konstnären Raphael.
29. Den 29 mars år 1792 dog Gustav III av de skottskador som han hade fått vid Operamaskeraden.
30. Den 30 mars år 1871 dog Sveriges dåvarande drottning Lovisa. Hon var gift med Karl XV.
31. Den 31 mars år 1900 inrättades i Sverige ett särskilt departement för jordbruksfrågor.
Den 31 mars år 1596 föddes René Descartes.

» Mer i mars: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser