NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

December - Julmånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


Decembermånaden präglades även i gamla tider av förberedelserna inför julen. Månaden kallades också i de gamla almanackorna och i bondepraktikan för julmånaden. Det som vi i nutiden kallar jul var i förkristna norden troligen det samma som det stora midvinterblotet. Då firade man årets vändning från kortare dagar till längre dagar. Det fornkristna firandet torde ha relaterat till vintersolståndet kring den 22 december.

Adam av Bremen som levde under 1000-talets första århundrade och dog c:a 1070 beskrev hur de nordiska hedningarna firade midvinterblot genom att offra nio av vart hankön, både människor och djur. Hans berättelse som naturligtvis formats av hans kristna åskådning lyder i sammandrag:
"Nära templet i Uppsala står ett väldigt träd som breder sina grenar vida omkring. Det är grönt både vinter och sommar. Ingen vet vad slags träd det är. Där finns också en helig källa dit man frambär offer. Av varje hankön offras nio, genom vilkas blod det är sed att försona sig med gudarna. Kropparna däremot hängs upp i den lund som ligger alldeles vid sidan av helgedomen. Denna lund är nämligen så helig för hedningarna att varje träd anses som gudomligt till följd av offrens död och förruttnelse. Där hänger hundar och hästar tillsammans med människor och en kristen har berättat för mig att han har sett 72 kroppar där om varandra."

I senare tiders bondehushåll blandades forntida hedniska riter med kristna traditioner, men oavsett tidens religiösa inriktning innebar decembermånaden att året gick mot sin höjdpunkt och sitt crescendo. I bondepraktikan skrevs om månaden:

Om Juledag i Nyet månd komma
Då få wi ett godt år oss till fromma,
Ju närmare Nymånan: ju bättre år,
Ju närmare Adwentet ju wärre det går,
Övrigt, jag will mera säga dig:
Ett träd, som afhugges i de twå dagar, tro mig,
Det warar länge starkt och färskt,
Som i jul faller och i Thorsmånad först,
Det blifwer icke maskstunget och ej ruttna kan,
Ju äldre ju hårdare på minsann,
Det blifwer på äldern hårdt som en sten,
Det år under sådant sker i gement.

En sammanfattning i all korthet av dessa visdomsord ger upplysning om att den som förstod att tyda naturens olika tecken kunde skaffa sig kunskap om hur skördeåret skulle bli. Juldagens förhållande till nymånens uppträdande hade därvid särskild betydelse. Därtill gällde likhet - som julskedet var skulle Thorsmånaden bli. Torsmånaden var en benämning som användes på årets fösta del, januari och ibland till och med mars. Bondepraktikan rekommenderade bonden att fälla träd vissa dagar i julmånaden. De träd som fälldes denna tid skulle bli till hårt och hållbart virke.

De förkastade dagarna under december var den 6 11 och 18 december. Det fanns inga farliga dagar för den som ville åderlåta sig.

Ordet advent kommer av Adventus Domini, Herrens ankomst. Advent är en benämningen på de fyra veckorna närmast före jul (se även kyrkoåret).
Den söndag som befinner sig närmast första december är första adventssöndagen. Den första skyltsöndagen inföll tidigare under söndagen närmast före thomasmäss. Numer börjar julskyltningen tidigare.
 


  1. Den 1 dec 1912 öppnades inlandsbanans första led Östersund - Strömsund för trafik.
  2. Trekejsarslaget där Napoleon segrade stod vid Austerliz den 2 december år 1805.
  3. Den 3 december år 1900 brann Borlänge.
  4. I gamla tider var Barbaras dag den dag då släden skulle göras i ordning.
Denna dag år 1905 beslöt Finlands senat att ryskan inte längre skulle vara Finlands ämbetsspråk.
  5. Den 5 december år 1791 dog Wolfgang Amadeus Mozart.
  6. Nikolai dag skulle bonden göra i ordning almanackan för kommande år. Almanackan var en s. k. runstav där tecken angav årets fasta evenemang.
Detta datum år 1829 dog Baltzar von Platen. Hans mest kända bedrift var planläggandet av Göta kanal.
  7. Den 7 december år 1865 antog den svenska adeln efter mycket noggrant och moget övervägande den nya riksdagsreform som avskaffade den gamla ståndsriksdagen med präster, adel, borgare och bönder.
  8. Den 8 december år 1626 föddes drottning Christina av Sverige.
Den 8 december år 1907 dog Oscar II och efterträddes av sin äldste son Gustav V.
Elias Sehlstedt föddes den 8 dec 1808. Hans visa "Litet bo jag sätta vill" förebådade folkhemmet.
  9. I gamla tider skulle denna dag julölet vara färdigbryggt.
Den 9 december år 1594 föddes gossen Gustav Adolf sedermera Gustav II Adolf.
Carl Wilhelm Scheele föddes samma datum år 1742. Han blev berömd bl. a. för sina upptäckter av syre, kväve, klor och mangan. Han avled 1786.
10. Alfred Nobel avled den den 10 december år 1896. Hans förmögenhet blev grunden till Nobelpriset. År 1901 utdelades de första nobelprisen. Bland mottagarna fanns bl. a. Wilhelm Röntgen. År 1909 fick Selma Lagerlöf nobelpriset i litteratur.
11. Svenska Amerikalinjen öppnande den 11 december år 1915 sin kombinerade post och passagerartrafik mellan Göteborg och New York. Fartyget som trafikerade linjen bar dock namnet Stockholm.
Den 11 december år 1917 förklarade sig Litauen självständigt via sin lagstiftande församling.
12. Den 12 december år 1925 fick Persien en ny shah. Riza Pahlavi störtade den gamla dynastin och satte sig själv på påfågelstronen.
13. Lussenatt var i gamla tider vaknat då man ägnade sig åt att äta och dricka. Sveriges första offentliga luciatåg sågs den 13 december år 1927 i Stockholm. Det var Stockholmstidningen som hade utsett Stockholms Lucia.
14. Den 14 december år 1503 dog Sten Sture d. ä.
Den 14 december år 1911 nådde Roald Amundsen Sydpolen med fyra slädar och 52 hundar. Han besegrade därmed Robert Falcon Scott som inte var lika lyckosam i sina ansträngningar. Scott nådde Sypolen en månad senare.
Den 14 december år 1900 framlade Max Planck sin kvatntteori för expertisen det fysikaliska sällskapet i Berlin.
15. Den 15 december år 1900 bildades det svenska aeronatiska sällskapet. Ett av världens äldsta flygsällskap.
16. Den 16 december år 1909 avled kung Leopold II av Belgien. Han efterträddes på tronen av Albert I.
Ludvig van Beethoven föddes denna dag i Bonn år 1770.
17. Änkedrottning Desideria dog den 17 december år 1860. Hon var maka till den förste Bernadotten Jean Baptiste eller Carl Johan på Sveriges tron. Hon var därmed stammoder för Sveriges nuvarande kungahus.
18. Den 18 december år 1290 dog Magnus Ladulås. Han införde frälset och genomdrev Alsnö stadga till skydd för bönderna.
19. Den 19 december år 1907 begravdes Oscar II under högtidliga former Stockholm.
20. Vin och spritcentralen sålde den 20 december år 1929 sitt ägandeskap i Stockholms Grand Hôtel till ett konsortium med relationer till styrelsen.
21. Julmarknaden börjades denna dag förr i tiden. Kors av furu eller en granruska borde sättas upp på gårdstunet för att skydda mot ondskans makter.
Den 21 december år 1537 föddes gossen Johan, sedermera Johan III. Han blev kung sedan han avsatt sin äldre halvbror Erik XIV.
22. Den 22 december 1928 öppnades telefonförbindelse mellan Finland och Sverige. Förbindelsen möjliggjordes genom den kabel som lags på Östersjöns botten.
23. Den 23 december 1923 sändes i svensk rundradio för första gången en kyrkogudstjänst. Det var gudstjänsten i Jakobs kyrka i Stockholm som då sändes.
24. Den 24 december år 1924 tvingades Walter Gropius stänga designcentret Bauhaus i Weimar. Nästa anhalt blev Dessau i Thüringen.
Svåraste olyckan i det civila flygets dåtida historia rapporterades julaftonen år 1924. Åtta personer avled i olyckan som skedde när ett engelskt reguljärt flyg startade från London med destination Paris.
25. Den 25 december år 1932 avled Ernst Rolf av lunginflammation. Han hade just avslutat arbetet med sin stora revysuccé "Ut i det blå" på Odeon i Stockholm.
26. Den 26 december 1902, svåra orkaner på svenska västkusten och i Skåne. Många fiskare dog på Östersjön.
Furstehuset i Monaco blev under senare delen av år 1930 föremål för skvallerkrönikörernas intresse. De lojala monegaskerna protesterade mot att prinsessan Charlotte hade begärt skilsmässa. Louis Grimaldi lät upphäva folkrepresentationens inflytande och gjorde sig själv till enväldig statschef.
27. Den 27 december år 1907 lät den berömde forskningsresanden dr Sven Hedin mededdela att han hade funnit floderna Indus och Bramaputtas källor.
28. Den 28 december år 1908 drabbades Kalabrien och Sicilien av fruktansvärda jordbävningar. Över 300000 människor omkom.
29. Den 29 december år 1915 öppnades biografen Röda Kvarn i Stockholm. Satsningen på biografverksamheten var ett allvarligt försök att lansera filmen som ett likvärdigt alternativ till teatern.
30. År 1928 var det det våldsam översvämning av Österdalälven vid denna tid.
Den 30 december år 1916 mördades mystikern Grigorij Rasputin i dåvarande Petrograd i Ryssland. Rasputin hade skaffat sig alltför stort inflytande över tsarfamiljen. Han påstod sig kunna bota den blödarsjuke tronföljaren Alexej
31. Den 31 december år 1920 övergick Hallwylska palatset i Stockholm i svenska statens ägo genom testamenterad donation.
Den 31 december år 1927 sänkte Riksbanken i Sverige diskontot från 4 till 3,5 vilket var en bottennotering ej skådad sedan år 1896.
Fredrika Bremer avled detta datum år 1865.

» Mer i december: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser