NOTISA   Sweden

Årets månader i backspegeln
Händelser förr

Januari - Torsmånad 

Byt månad » Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December

Text: © Inger Lin Söderberg-Lidbeck
OBS! Innehållet på Notisas sidor får bara läsas här. Du får INTE kopiera texter eller bilder och lägga ut på din egen eller någon annan sida. Otillåten användning debiteras!


Månaden januari har fått sitt namn efter den romerske guden Janus, som brukar avbildas med två ansikten. Janus var främst påbörjandets speciella gudom, även om han med sina bägge ansikten var både framåt- och bakåtblickande. Janus egenskaper var passade att anknytas till en månad då det gamla årsvarvet ersattes med början av ett nytt.

Enligt den berättade traditionen var det en forntida förromersk konung som kallades Numa Pompilius som lät upprätta en bestämd ordning för månader och veckodagar. På Numa Pompilius tid fanns det endast tio månader under ett år. Den sista av årets månader, den långa vintermånaden, varade från december, den tionde månaden, fram till mars, krigsgudens månad. Kung Numa Pompilius lät dela den långa tiden mellan dessa månader på två nya månader nämligen januari och februari.

I den nordiska kalendern kallades årets första månad för Torres månad, ett namn som med tiden skall ha förändrats till Tors månad. Månaden överensstämde tidsmässigt inte riktigt i med den romerska januarimånaden. I gamla Norden börjades det nya året ungefär i mitten av den månad som romarna kallade januari.
 


  1. Nyårsdagen
Den 1 januari var enligt bondens kalender Kristi omskärelse dag. Julron eller som den också kallades julfriden var inne på sin åttonde dag.
Den 1 januari år 1911 blev Arvika, Huskvarna och Eslöv städer. De hade tidigare varit köpingar.
  2. Den 2 januari år 1907 trädde en ny och strängare kyrkolagstiftning i kraft i Frankrike. Enligt den nya lagen skulle det finnas krucifix i vart klassrum.
  3. Den 3 januari år 1895 föddes Folke Bernadotte.
Den 3 januari 1912 bildades Sveriges Scoutförbund.
  4. Den 4 januari 1911 togs Sveriges första automobiler för postbefordran i bruk. Platsen för evenemanget var Göteborg. Antalet fordon var fyra och avsikten var att automobilerna skulle ersätta 18 hästar.
  5. Den 5 januari år 1882 höll socialdemokraten August Palm agitationstal i Concert Boulevards salong i Göteborg. 25 öre kostade inträdet.
  6. Trettondedag jul, heliga tre konungars dag
Denna dag var det som stjärnan ledde de tre heliga konungarna, eller som de även kallades de tre vise männen, till Jesusbarnet.
  7. Den 7 januari år 1685 föddes Jonas Alströmer som bland många andra verksamheter började odla potatis på sin gård Nolhaga. Han anses vara den som introducerat potatisen som mat i vårt land.
  8. Den 8 januari år 1910 var en stor dag i författarinnan Selma Lagerlöfs liv. Hon återköpte då sitt barndomshem Mårbacka.
  9. Den 9 januari år 1880 utkom det första numret av nyhets- och nykterhetstidningen "Nordstjernan".
10. Den 10 januari år 1778 dog Carl von Linné. Samma datum år 1800 föddes Lars Levi Laestadius.
11. Den 11 januari år 1913 gick "Svenska Strutskompaniet" i konkurs. Varulagret försåldes till Råsundabolaget. Priset per struts var 7500 kr.
12. Den 12 januari år 1911 förklarade en kommitté att amerikanen Robert Peary i sin senaste nordpolsfärd befunnit sig 10-16 engelska mil från polen. Den 12 januari år 1783 föddes Erik Gustaf Geijer.
13. Tjugondedag jul
Tjugondag Knut dansades julen ut. Detta betydde att julfriden var till ända.
Den 13 januari år 1544 beslutades att Sverige fortsättningsvis skulle vara arvrike.
14. Den 14 januari år 1814 hölls freden i Kiel.
15. Den 15 januari år 1622 föddes författaren Jean Baptiste Molière i Paris.
16. Den 16 januari år 1814 föddes den lille gosse, greve Henning Ludvig Hugo Hamilton, som skulle bli Sveriges mest skandaliserade man. Han var statsrådet som förfalskade namn på växlar. Han avled den 15 januari 1886 i exil.
17. Den 17 januari år 1920 trädde förbudslagen i kraft i USA. Det blev förbjudet att tillverka och försälja öl, vin och sprit. Rusdrycksförbudet upphörde 1933.
18. Den 18 januari år 1871 proklamerades det Tyska kejsardömet i Versailles.
19. Denna dag börjades i gamla tider tingsterminerna och räkenskapsåret i bygemenskapen. Den 19 januari år 1736 föddes James Watt.
20. Den 20 januari år 1905 inleddes en lång räcka strejker och demonstrationer Ryssland.
21. Den 21 januari år 1924 avled Lenin i staden Gorkij.
22. Den 22 januari år 1901 dog drottning Victoria av Stora Britannien och Irland, kejsarinna av Indien. Den 22 januari år 1905 inträffade den "blodiga söndagen" i st Petersburg. När arbetare ville överlämna en petition till tsar Nikolaus II utbröt tumult och över 1000 demonstranter dödades av tsarens garde.
23. Den 23 januari år 1736 stadfästes Svea rikes lag. Den 23 januari 1904 brann den norska staden Ålesund. Sverige och Norge var vid denna tid ännu i union med varandra.
24. Den 24 januari år 1915 hölls ett stort sjöslag vid Dogger Bank i Nordsjön. Britterna gick till attack mot den tyska pansarkryssaren Blücher som sjönk. 250 män omkom.
25. Den 25 januari börjades i gamla tider vinterjakt.
26. Den 26 januari år 1814 dog konstnären Johan Tobias Sergel.
27. Den 27 januari år 1918 utbröt inbördeskriget i Finland.
28. Den 28 januari år 1918 förklarade sig Estland och Lettland som självständiga stater.
29. Den 29 januari år 1906 dog Danmarks kung Christian IX. Han efterträddes av Fredrik VIII.
30. År 1658 den 30 januari företogs ett av de berömda tågen över bälten. Nämligen tåget över Lilla Bält. Karl X Gustav var kung vid tillfället. Han blev Sveriges kung i samband med att hans kusin Kristina abdikerade.
31. Den 31 januari år 1802 föddes Nils Ericsson. Han var bror till John Ericsson och chef för statens järnvägsbyggande 1855-1862.

» Mer i januari: nationaldagar, temadagar, traditioner, händelser