NOTISA
Kalender
Notisa home 
Otillåten publicering av Notisa Bildarkivets texter och bilder debiteras alltid såsom intrång i ideell rätt och debiteras därför enligt Notisa Bildarkivets egen prislista. Därtill kan tillkomma krav på skadestånd för kommersiellt utnyttjande. För legal användning kan Notisa Bildarkivets bilder och texter dock alltid beställas från Notisa Presservice.
Notisa Presservice
Nyheter
Aktuellt
Kalender månadsfakta
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Väder
Radio TV
Rese ABC
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Nya Julens abc
Midsommarnattens speciella magi
Semesterns historia
 

 September 2013
Mån
Mon
Tis
Tue
Ons
Wed
Tor
Thu
Fre
Fri
Lör
Sat
Sön
Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  29 
30          

Svenska namnsdagar och bemärkelsedagar
Swedish names of the day
1.9 Samuel
*Svampens dag
16.9 Dag, Daga
2.9 Justus, Justina 17.9 Hildegard, Magnhild
3.9 Gisela 18.9 Orvar
4.9 Alfhild, Alva 19.9 Fredrika
5.9 Adela, Heidi 20.9 Elise, Lisa
6.9 Lilian, Lilly 21.9 Matteus
7.9 Regina, Roy 22.9 Mauritz, Moritz
*Höstdag-jämningen
8.9 Alma, Hulda 23.9 Tekla, Tea
9.9 Anita, Anette 24.9 Gerhard, Gert
10.9 Tord, Turid 25.9 Tryggve
11.9  Dagny, Helny 26.9 Enar, Ejnar
12.9 Åsa, Åslög 27.9 Dagmar, Rigmor
13.9 Sture 28.9 Lennart, Leonard
14.9 Ida 29.9 Mikael, Mikael
*Den helige Mikaels dag
15.9 Sigrid, Siri 30.9  Helge


 Copyright 2013 © Notisa 

Kalenderfakta:
Calenderfacts:
Januari/January
Februari/February
Mars/March
April/April
Maj/May
Juni/June
Juli/July
Augusti/August
September/September
Oktober/October
November/November
December/December
Helgondagar/
Saints' Feast Days
Julens ABC
Nyhetsmedia/News Media
Marknader/Fairs
Namnsdagar /Name Days
Media

* Speciella dagar

1 september svampens dag. Svamplockardagen. Dagen är ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

22 september höstdagjämning

29 september firades förr i tiden Mickelsmäss den 29 september. Numer firas Mickelsmässan första påföljande söndagen .

* Special days

September 1

National Mushroom Day . Mushroom picking day. The day is a Nordic collaboration between Sweden, Norway and Denmark.

September 22 Autumnal equinox

September 29 "Mickelsmass" in the old days Michaelmass was celebrated September 29th. Nowadays Michael mess is celebrated first following Sunday.

 

 
 
Tillbaka Home


NOTISA
Copyright © 2013
Ingår i Svenska Swedensite-Southhill gruppen
Part of the Swedish Swedensite-Southhill group