NOTISA
Kalender

Notisa home 
Otillåten publicering av Notisa Bildarkivets texter och bilder debiteras alltid såsom intrång i ideell rätt och debiteras därför enligt Notisa Bildarkivets egen prislista. Därtill kan tillkomma krav på skadestånd för kommersiellt utnyttjande. För legal användning kan Notisa Bildarkivets bilder och texter dock alltid beställas från Notisa Presservice.
Notisa Presservice
Nyheter
Aktuellt
Kalender månadsfakta
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Väder
Radio TV
Rese ABC
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Nya Julens abc
Midsommarnattens speciella magi
Semesterns historia
Halloween  
 

 
 

 December 2013
Mån
Mon
Tis
Tue
Ons
Wed
Tor
Thu
Fre
Fri
Lör
Sat
Sön
Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  29
 30  31    

Svenska namnsdagar och bemärkelsedagar
Swedish names of the day

1.12 Oskar, Ossian
*1:a Advent
17.12 Stig
2.12 Beata, Beatricet 18.12 Abraham
3.12 Lydia 19.12 Isak 
4.12 Barbara, Barbro
20.12 Israel, Moses 
5.12 Sven 21.12 Tomas
*Vintersolståndet 
 
6.12 Nikolaus, Niklas
*Finlands självständighetsdag
 
22.12 Natanael, Jonatan
*4:e Advent
7.12  Angela, Angelika   23.12 Adam
Drottningens födelsedag
8.12 Virginia
*2:a Advent
24.12 Eva
*Julafton 
9.12 Anna 25.12 *Juldagen
10.12 Malin, Malena
Nobeldagen 
26.12 Stefan, Staffan
*Annandag Jul 
11.12 Daniel, Daniela
27.12 Johannes, Johan
12.12 Alexander, Alexis 28.12 Benjamin
*Värnlösa barns dag
13.12 Lucia,
*Luciadagen
29.12 Natalia, Natali 
14.12 Sten, Sixten 30.12  Abel, Set
15.12 Gottfrid
*3:e Advent
31.12 Sylvester
*Nyårsafton
16.12 Assar    

Den 6 december Finlands självständighetsdag 

 Copyright 2013 © Notisa 

 

 
 

Kalenderfakta:
Calenderfacts:
Januari/January
Februari/February
Mars/Mars
April/April
Maj/May
Juni/June
Juli/July
Augusti/August
September/September
Oktober/October
November/November
December/December
Helgondagar/
Saints' Feast Days
Julens ABC
Nyhetsmedia/News Media
Marknader
Namnsdagar /Name Days
Media

Officiella flaggdagar

10 december Nobeldagen högtidlighåller minnet av Alfred Nobels död. Nobeldagen utdelas Nobelpriset.
23 december H.M. Drottningens födelsedag.
25 december Juldagen.
 

Official days of celebration

December 10 The Nobel Day.
The anniversary of Alfred Nobel's death. On the Nobel Day the Nobel Prizes annually are awarded at formal ceremonies held on December 10.
December 23 Birth Day of H.M. The queen Silvia.
December 25 Christmas Day.

*Firningsdagar

1 december
1:a Advent.
6 december Finlands självständighetsdag

8 december 2:a Advent.

13 december
Luciadagen firas i Sverige med vitklädd och ljusprydd Lucia.

15 december
3:e Advent

21 december Vintersolståndet.

22 december 4:e Advent.

24 december Julafton.

25 december Juldagen.

26 december Annandag jul.

28 december Värnlösa barns dag.

31 december Nyårsafton.

Speciell dag*

6 december Finlandssjälvständighetsdag.

*Celebration days

December 1 First Sunday of Advent.

December 8 Second Sunday of Advent.

December 13
Santa Lucia Day. In Sweden it is a custom that a young girl dressed in white with candles on her head appear as Sancta Lucia.

December 15
Third Sunday of Advent.

December 22 fourth sunday of Advent

December 21 Winter Solstice.

December 24 Christmas Eve.

December 25 Christmas Day.

December 26 Boxing day.

December 28 Innocentes.

December 31
New Years Eve.
 

 

Special day*

December 6 Finland's Independence Day

Copyright Notisa © 2013

 

 

 

 
Tillbaka Home


NOTISA
Copyright © 2013
Ingår i Svenska Swedensite-Southhill gruppen
Part of the Swedish Swedensite-Southhill group