NOTISA
Kalender

Notisa home 
Otillåten publicering av Notisa Bildarkivets texter och bilder debiteras alltid såsom intrång i ideell rätt och debiteras därför enligt Notisa Bildarkivets egen prislista. Därtill kan tillkomma krav på skadestånd för kommersiellt utnyttjande. För legal användning kan Notisa Bildarkivets bilder och texter dock alltid beställas från Notisa Presservice.
Notisa Presservice
Nyheter
Aktuellt
Kalender månadsfakta
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Väder
Radio TV
Rese ABC
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Nya Julens abc
Midsommarnattens speciella magi
Semesterns historia
Halloween  

 

 Oktober/October 2013
Mån
Mon
Tis
Tue
Ons
Wed
Tor
Thu
Fre
Fri
Lör
Sat
Sön
Sun
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Svenska namnsdagar och bemärkelsedagar
Swedish names of the day
1.10 Ragnar, Ragna
Internationella barndagen*
17.10 Antonia, Toini
2.10 Ludvig, Love 18.10 Lukas
3.10 Evald,Osvald 19.10 Tore, Tor
4.10 Frans, Frank
Kanelbullens dag*
20.10 Sibylla
5.10 Bror 21.10 Ursula, Yrsa
6.10 Jenny, Jennifer 22.10 Marika, Marita   
7.10 Birgitta, Britta
*Int. Barndagen   
23.10 Sevrein, Sören   
8.10 Nils 24.10 Evert, Eilert
FN-dagen 
9.10 Ingrid, Inger 25.10 Inga, Ingalill
 
10.10 Harry, Harriet 26.10 Amanda, Rasmus
11.10  Erling, Jarl 27.10 Sabina
*Sommartid slut* 
12.10 Valfrid, Manfred 28.10 Simon, Simone
13.10 Berit, Birgit  29.10 Viola
14.10 Stellan 30.10  Elsa, Isabella 
15.10 Hedvig, Hillevi 31.10 Edit, Edgar

*Halloween 
16.10 Finn


 Copyright 2013 © Notisa  

 Halloween

 

Text bilder och sammanställning Inger Lin Söderberg Lidbeck
Copyright Notisa 2013.Dessa texter och bilder omfattas av upphovsrätt. De får inte publiceras under annat namn eller på andra hemsidor eller i annat media.

 [In English]
Halloween har sitt ursprung i begreppen Allhallows och Hallowmas som var en högtid för att hylla de döda inom de Romersk katolska och anglikanska kyrkorna. Påven Bonifacius IV inrättade firandet av Alla Helgons Dag den 1 november. Bonifacius valdes till påve 608 och dog 615. De historiska rötterna till Halloween kan återfinnas i de förkristna fester som baserades i tro på de dödas andar och övernaturliga krafter. Halloween är numer en högtid som uppmärksammas kvällen den 31 oktober särskilt i Nordamerika och allt mer också i Västeuropa.

English:
The origins of Halloween could be found in Allhallows or Hallowmas, a holy day celebrating the dead in the Roman Catholic and Anglican churches. Pope Boniface IV instituted All Saints Day on the 1st of November. Boniface was elected pope 608 and died 615. Halloween is historically related to Pre-Christian Religions festivities based on folk beliefs concerning spirits of the dead and supernatural forces.
Halloween is nowadays a holiday observed on the evening of October 31 in most areas of North America and more often in Western Europe.

Kalenderfakta:
Calenderfacts:
Januari/January
Februari/February
Mars/March
April/April
Maj/May
Juni/June
Juli/July
Augusti/August
September/September
Oktober/October
November/November
December/December
Helgondagar/
Saints' Feast Days
Julens ABC
Nyhetsmedia/News Media
Marknader/Fairs
Namnsdagar /Name Days
Media

Officiella flaggdagar
24 oktober FN dagen

Official flagging days
October 24 United Nations Day

*Speciella dagar

1 oktober internationella barndagen. Firas första måndagen i oktober.

4 oktober Kanelbullens dag.

27 oktober slut på sommartiden

31 oktober Halloween firas numer även i Sverige. (Efter All Hallows Evening i USA och England).


I Sverige firas Allhelgonadagen den 1 november. Alla helgons dag firas den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november. Då tänder vi också ljus på avlidna anhörigas gravar.
-


*Special days

October 1. International Children's Day is celebrated the first Monday in October.

October 4 Cinnamon buns day

October 27 end of Daylight Saving Time

October 31 Halloween is nowadays also celebrated in Sweden. (After All Hallows Evening in the United States and England).

In Sweden All Saints' Day - Allhelgonadagen is celebrated on November 1. All Saints Day is celebrated on the Saturday that falls between 31 October and 6 November. When we also light candles of deceased relatives' graves.

 


-

Halloween   

 
 
Tillbaka Home


NOTISA
Copyright © 2013
Ingår i Svenska Swedensite-Southhill gruppen
Part of the Swedish Swedensite-Southhill group