Sweden    aktualiteter kultur tradition medicin kalenderfakta   Presservice » artiklar & bilder
 

NOTISA
Notisa.se
Notisa.com
 
Copyright Notisa © 2012 
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:

Notisa home 
Prinsessan Estelle
- Om det kungliga barnets namn
»»
Otillåten publicering av Notisa Bildarkivets texter och bilder debiteras alltid såsom intrång i ideell rätt och debiteras därför enligt Notisa Bildarkivets egen prislista. Därtill kan tillkomma krav på skadestånd för kommersiellt utnyttjande. För legal användning kan Notisa Bildarkivets bilder och texter dock alltid beställas från Notisa Bildarkivet Presservice.
NotisaPresservice
Kalender
Nyheter
Aktuellt
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Rese ABC
Väder och rymd
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC

 
NORDICSITE
Webmagasin
 
NORDICBIZ
Nordic biz to biz
 
NORDICSHOP
Webshop
 
SWEDENSITE
Svensk portal
Swedish Gateway
 
SWEDENSITE.NET
webdesign
DESIGN SWEDEN
Svensk design
SWEDENSHOP
Webshop
 
SWEDENSPORT
Svensk sport 
SUND1
Region Malmö Köpenhamn
GRINDSLANTEN
webbgalleri med inriktning på folklig kultur
HEMHUS
Hus och hem i miljö och hälsoperspektiv
LYCKAN
Tursajten

 

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten. Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)

All rights reserved do not use text or pictures from this site without written permission from Notisa mediaarchives.
 

Tidigare rubriker
 
När Sverige blev Bernadoternas kungarike
 
Blixtkatarr Ryska snuvan och Spanskan - Den föränderliga Influensan hade många namn 
 
Om jätten och upphovsrätten
 

Melodifestivalen

Den första Europeiska melodifestivalen hölls år 1956 i Schweiziska Lugano. Sverige deltog i tävlingen första gången år 1958. Alice Babs sjöng det svenska bidraget "Lilla Stjärna". På den tiden kallades evenemanget allmänt schlagerfestivalen.

 
 Nobel
 
Astrid Lindgren
 
Ingmar Bergman 
 
 
 
 

 
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:
Copyright Notisa © 2010 

 
 
 
 

Estelle Silvia Ewa Mary Hertiginna av Östergötland
Nytt och gammalt om vartannat, det kungliga barnets namn

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck. Notisa Bildarkivet
Bild: Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet.

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras.
 
Den 23 februari 2012 föddes en ny liten "Hagaprinsessa" och tillika tronföljare i vårt land. Situationen är historisk för vår monarki. Den nyblivna modern och hennes dotter är båda blivande monarker. Spekulationerna om barnets namn har pågått länge och man har undrat om Sveriges nya tronföljare skulle döpas enligt moderna eller traditionella principer.

För hundra år sedan var flertalet av Europas länder monarkier. Därtill fanns i provinserna många anrika furstehus som förutom att de förknippades med specifika landområden också hävdade släktskap med förflutna tiders betydelsefulla kungahus. I och med tidernas förändring då krig och politik drog nya gränser och förändrade sociala strukturer förblev noggrant planerade äktenskap och barnalstring betydelsefulla strategier i de nobla ätternas strävan att leva vidare.

När ett passande kungligt äktenskap väl hade arrangerats och bekräftats i närvaro av släkt och av kyrkans auktoriteter fanns de viktigaste förutsättningarna för att en ny gren på släktträdet skulle utvecklas. Därefter var det bara att vänta på att det välsignade tillståndet skulle infinna sig. De kungliga och furstliga familjernas graviditeter omnämndes dock sällan i officiella sammanhang och det dröjde in på 1900-talet innan de "annonserades" i tidningarnas nyhetsspalter. Tidigare gällde att det var först när barnet väl var fött som undersåtarna med salut från kastellen och klockringning i kyrkorna varskoddes om den lyckliga tilldragelsen. Utomäktenskapliga barn oaktat om fadern var av kunglig börd räknades inte in i familjen.

Kyrkans välsignelse och släktens gillande hade största betydelse. Anrika förfäder på fädernet och mödernet garanterade att lojaliteter bibehölls och att egendom och privilegier inte skingrades. Även om gamla tiders kungliga resonemangsäktenskap sällan var grundade i affektion och romantisk kärlek framhölls de som symboler för den perfekta kärleken. Det samma gällde när de kungliga barnen föddes. I lyriska ordalag hyllades prinsarna och prinsessorna som de främsta bland de främsta.

De kungliga barnens namn var alltid föremål för undersåtarnas intresse. I de årligen utkommande utgåvorna av almanackor och kalendrar kunde man läsa om det senaste nytillskottet i kungafamiljen. Där redovisades förutom födelsedatum också de kungligas namn. Namnraderna som ofta var tämligen digra bestod merendels av ovanliga konstellationer av sakrala och högtidliga namn vilka erinrade om berömda släktingar och ibland också om helgon. Många undersåtar lät sig inspireras och lät döpa sina egna småttingar med ärevördiga kungliga namn. För så kallat vanligt folk gällde dock att förste sonen skulle bära namn och arv vidare från fädernet. Äldsta dottern ärvde inte sällan farmors eller mormors namn. Yngre barn fick mera moderna namn som gillades av de flesta. Detta gällde även furstebarnen. Men det förekom även att man hade baktankar i namngivningen. I många förnäma ätter ansågs att den äldre släkting som fick en telning uppkallad efter sig var skyldig att återgälda artigheten med en testamentsgåva.

I medeltidens värld var det inte ovanligt att man via namnet försökte ge sken av att fursten var odödlig och därigenom också säkra egendom och makt. Ett klassiskt exempel var det tyska småfurstendömet Reuss vars samtliga manliga regenter från medeltid fram till år 1918 bar namnet Henrik. Något mera fantasifulla har de svenska kungliga familjerna varit beträffande de små prinsessorna och prinsarnas dopnamn även om namnen Karl och Gustav har varit överrepresenterade i namnlängderna.

I Sverige bidrog varje kunglig dynasti med sina egna namnfavoriter. På Vasahusets svärdssida favoriserades namnet Gustav (eller Gösta) när Gustav Eriksson Vasa blev riksföreståndare och kung i Sverige under 1500-talets första decennier. Gustav Vasa lät döpa sina söner till de traditionsdigra kunganamnen Erik, Johan, Magnus och Karl. Erik som regerade med ordningstalet XIV var enligt anekdoterna sinnessjuk och blev förgiftad med ärtsoppa av sin broder Johan III. Karl med ordningstalet IX uppfattades dock som en förebild. Han var far till Gustav II Adolf, Vasaättens mest välkända regent. Namnet Adolf hade dock kontinentala rötter. Gustav II Adolfs morfar som tillhörde ätten Holstein-Gottorp hette Adolf. När Gustav II Adolfs dotter Kristina abdikerade lämnade hon tronen till förmån för kusinen Karl X. Båda namnen Karl och Kristina har en lång historia i Sverige. Kristina var populärt redan under 1000-talet. Andra prinsess- och drottningnamn som etablerades vid denna tid och som har bibehållit sin popularitet var Ingrid och Margareta.

Detsamma gällde namnet Karl som också gillades av de kontinentala kungahusen i sin internationella variant "Charles". Sedan Napoleons fältmarskalk Jean Baptiste Bernadotte år 1810 blivit vald till svensk tronföljare tog han som regent det mera svenskklingande namnet Karl XIV Johan. Namnet Johan var dock inspirerat av den bibliska gestalten Johannes Döparen. Karl Johans son och efterträdare var Joseph François Oscar, vilken sedermera blev kung Oscar I. Namnet Oscar var hämtat ur det populära diktverket Ossians sånger som påstods vara en samling hjältedikter av keltiskt ursprung. Det nya kungliga namnet fick plats i Sveriges almanacka varefter många av undersåtarnas gossebarn döptes till Oscar.

När den nya kungasläkten Bernadotte introducerades i Sverige var Jean Baptistes son Joseph François Oscar (sedermera Oscar I) ett trumfort i valet av monark. Då sades han vara frisk och charmerande, därtill vaccinerad mot smittkoppor. I och med släkten Bernadottes trontillträde introducerades flera nya namn både i det svenska kungahusets och i det svenska folkets namnskick. Oscar I:s föräldrar var Jean Baptiste Bernadotte och Bernhardine Eugénie Désirée född Clary. Som kung och drottning av Sverige och unionen med Norge kallades de Karl XIV Johan och Desideria. Bild från 1810.

 
Copyright Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 2012
 
Oscar I äktade Josefina av Leuchtenberg och fick med henne fyra söner och en dotter. Två av sönerna Karl XV och Oscar II blev kungar. Prinsessan Charlotta Eugénie Augusta Amalia Albertina föddes år 1830 och gifte sig aldrig. Men hennes många namn erbjöd en vacker provkarta på vilka namn som gillades vid denna tid.

Det var Oscar II och Sofia av Nassaus äldste son Oscar Gustav Adolf som blev tronföljare och sedermera kung Gustav V. När han ingick äktenskap med Victoria av Baden uppfattades det av samtiden som en försoningsakt. Sveriges kung Gustav IV Adolf hade ju blivit avsatt när Jean Baptiste Bernadotte adopterats av Gustav IV Adolfs farbror Karl XIII. Viktoria av Baden var barnbarn till den avsatte kungens dotter Sofia. Namnet Viktoria var dock en nyhet vid det Svenska hovet.

Men förebilden var berömd, hon var Stora Britanniens drottning Viktoria, hela Europas "grandmother". Även de furstliga familjer som endast var släkt med släkten hedrade drottning Viktoria av England genom att döpa sina döttrar till Viktoria.

Drottning Viktoria som levde mellan åren 1819 och 1901 blev regent år 1837. Hennes dopnamn var Alexandrina Viktoria. År 1840 äktade hon Albert av Hannover. Hennes nio barn med prinsgemålen ingick alla äktenskap. De flesta blev regenter eller fick barn som blev ingifta i regerande furstehus. Med anledning av detta kallades drottning Viktoria av Storbritannien hela Europas farmor och mormor. 26 av hennes ursprungligen 34 barnbarn överlevde barndomen. Kungahusen i Sverige, Norge och Danmark är alla ättlingar till drottning Viktoria.

 
Copyright Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 2012
 
Den engelska drottningens nio barn med prinsgemålen Albert och deras ättlingar kom att bli regenter eller föräldrar till blivande regenter i många av Europas kungahus. När drottning Viktoria av Storbritannien gav namn till sina barn var det släkt och anor som styrde namnvalet. Men när hennes barnbarn och deras efterkommande döpte sina telningar blandades nytt och gammalt om vartannat.

Nu har vi alla enligt faställd ordning och tradition vid kunglig konselj den 24 februari 2012 fått veta vilka namn som vår svenska kronprinsessa Viktoria och prins Daniel har valt till sin dotter. Namnen Estelle Silvia Ewa Mary, Hertiginna av Östergötland har stor betydelse eftersom den lilla prinsessan av allt att döma kommer att bli Sveriges regent i framtiden. Estelle Bernadotte var maka till Folke Bernadotte. Estelle är ett namn som var populärt bland furstehusens döttrar under 1800-talet. Silvia är vår kära drottning. Ewa är farmors namn. Mary är ett namn som burits av flera medlemmar av Storbritanniens kungahus.

artikel@notisa.com


 


Ett lyckligt ögonblick. Första barnet som föddes 1934 i äktenskapet mellan Gustav Adolf (Edmund) och Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha (Sibylla Calma Marie Alice Bathildis Feodora). Den lilla prinsessan fick namnen Margaretha Désirée Victoria. Senare föddes ytterligare tre Hagaprinsessor innan vår nuvarande kung Carl Gustaf Folke Hubertus, föddes den 30 april 1946. Kungens far avled i en flygolycka år 1947.

Foto Atelier Jaeger
Copyright Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 2012.
 


Drottning Viktoria av Sverige fyllde 60 år i augusti år 1922. Hon firade dagen på slottet Solliden som hon låtit uppföra på Öland. Drottning Viktoria var barnbarn till den avsatte svenske kungen Gustav IV Adolfs dotter Sofia. Vid drottning Viktorias sida syns kung Gustav V vars fullständiga namn var Oscar Gustav Adolf. Äldste sonen kronprins Gustav Adolf (eg. Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf), sedermera Gustav VI Adolf, syns stående mellan sina föräldrar bredvid sin bror Wilhelm. Sittande vid Gustav V sida syns Gustav Adolf som blev far till vår nuvarande kung. Hans fullständiga namn var Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund. Inom familjen kallades han Edmund. Bland övriga barn kan nämnas prinsessan Ingrid som sitter invid drottning Viktoria. Kronprins Gustav Adolf var vid detta tillfälle änkling sedan två år. Hans första hustru Margareta (Margaret Victoria Augusta Charlotte Norah) var barnbarn till drottning Viktoria av England.

Foto Atelier Jaeger
Copyright Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 2012
 


Kronprinsessan Margaretas och kronprins Gustav Adolfs prydliga barnaskara fotograferad år 1918. Från vänster syns prinsessan Ingrid med tillnamnen Victoria Sofia Louise Margareta. Hon blev sedemera mamma till drottning Margarethe av Danmark. Därefter syns prins Sigvard, Carl-Johan, blivande motorprinsen Bertil och vår nuvarande kronprinsessas blivande farfar Gustav Adolf (Edmund).

Foto Atelier Jaeger
Copyright Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 2012
 


Den blivande Drottning Elizabeth II av England som nyfödd år 1926 tillsammans med sin mamma, den legendariska drottningmodern (1900-2002). Elizabeth Alexandra Mary var barnbarnsbarn till drottning Viktoria och firar i år sextio år på tronen.

Copyright Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 2012.
 


 

Kvällsstidningar
AFTONBLADET
EXPRESSEN
Kvällsposten

 
Din dagstidning på nätet
A
Alekuriren Älvängen
Arbetarbladet Gävle
Arvika Nyheter
ATL Lantbrukets affärstidning
Avesta Tidning
B
Barometern Kalmar
Blekinge Läns Tidning
Borås Tidning
Bohusläningen
Bergslagsposten NA
C
Corren
D
Dagbladet Sundsvall
Dagen
Dagens Nyheter DN
Dala-Demokraten
Dalarnas Tidningar
Din röst i Sollentuna
E 
Enköpings-Posten
E-Nytt Ekerö
Eskilstuna-Kuriren
F 
Falu-Kuriren DT
Filipstads Tidning
Finnveden nu
Flamman Vänstern
Folket Eskilstuna
Folkbladet Norrköping
Fryksdals-Bygden
G 
Gefle Dagblad
Gotlands Allehanda
Gotland net
Göteborgs-Posten GP
H 
Hallands Nyheter
Hallandsposten
Haparandabladet
Helsingborgs Dagblad HD
Hudiksvalls Tidning HT
Hällekis-Kuriren
Höglandsnytt
J 
Jnytt
Jönköping Nu
K 
Kalmar Läns Tidning
KalmarPosten
Karlskoga Tidning
Karlskoga Kuriren
Katrineholms-Kuriren
Kinda-Posten Vimmerby
Kristdemokraten
Kristianstadsbladet
Kungsbacka Tidning
Kungälvs-Posten
Kyrkans Tidning
L 
Landskrona Direkt
Lerums Tidning
Lidingö Tidning
Linköpings Tidning
Ljungskile Nyheter
Ljusdals-Posten
Ljusnan
Lokala nyheter Stor-Stockholm
Lokaltidningen.net
Lysekilsposten
Läns-Posten Örebro
Länstidningen Södertälje
Länstidningen Östersund
M 
Magazin 24 Köping Arboga Kungsör
Metro
Mitt Karlskrona
Motala Vadstena Tidning
Mölndals-Posten
 
 

    

»» Länk till Kungahusets hemsida 

 __________

KALENDERFAKTA /CALENDAR FACTS 

Januari/January 
Februari/February
Mars/March
April 
Maj/May
Juni/June
Juli/July 
Augusti/August
September
Oktober/October
November
December
I backspegeln
Namnsdagar /Name Days
Helgondagar/Saints' Feast Days
Nobel 
Marknader/Fairs
Copyright Notisa © 2010
 
 
 
 
 
Din dagstidning på nätet (forts.)
N
Nacka Värmdö Posten
NA Nerikes Allehanda
Norra Halland
Norra Skåne
Norra Västerbotten Norran
Norrbottens-Kuriren
Norrköpings Tidningar NT
Norrländska Socialdemokraten NSD
Norrtelje Tidning
Nya Kristinehamns-Posten NKP
Nya Lidköpings-Tidningen NLT
Nya Wermlands-Tidningen NWT
Nyheterna Oskarshamn
Nynäshamns-Posten NHP
O
Oskarshamns-Tidningen Barometern
P
Piteå-Tidningen
Post och Inrikes Tidningar
R
Realtid.se
S
Sigtunabygden
Skaraborgsbygden
Skånska Dagbladet
Skärgårdsbryggan
Smålandsposten
Sollentunajournalen
ST tidningen Stenungsund
Stockholms City
Stockholms Fria Tidning
Strömstads Tidning Västkustmedia
Sundsvalls Tidning ST
Svenska Dagbladet Svd
Sydsvenska Dagbladet
Sydöstran
Säffle -Tidningen
Södermalmsnytt
Södermanlands Nyheter
T
Tranås-Posten
Trelleborgs Allehanda
TTela.se
U
Ulricehamns Tidning
Uppsala Direkt
Uppsala Nya Tidning
V
Vestmanlands Läns Tidning VLT
Vi i Vasastan Direktpress
Whigsnews
Vimmerby Tidning
Vårt Kungsholmen Direktpress
Värmlands Folkblad VF
Västerbottens Folkblad VF
Västerbottens-Kuriren VK
Västerviks-Tidningen VT
Västerås Tidning
Växjöbladet Kronobergaren VK
Y
Ystads Allehanda
Ö
Ölandsbladet
Örnsköldsviks Allehanda
Östgöta Correspondenten
Östran Kalmar
Östersunds Posten ÖP
Övriga tidningar
 
Dagstidningar.nu
Kungliga Biblioteket
 
TV program
På TV i dag Svd
Dagenstv.com
Tv.nu
TVguide Swedb
 
Radio TV
Rapport på nätet/Play Rapport.se
SR webbradio
Radioline.se
 
 


Början till slutet. Världens modernaste och osänkbara skepp representerade inte bara den då nya teknikens landvinningar. Den var också med sina salonger och sin klassindelning av passagerna en sarkofag för förflutna tiders livsstil och människosyn.

Copyright Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 2012
 

La belle époque - den vackra tiden

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck. Notisa Bildarkivet
Bild: Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet.

Artikeln omfattas av lagen om upphovsrätt. Text och bilder får inte kopieras och publiceras utan tillstånd av Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg / Notisa Bildarkivet. Överträdelser beivras.

När begreppet La Belle Époque myntades i tidningarna var den vackra tiden redan ett passerat kapitel i historien. Uttrycket la belle époque skapades ursprungligen för att karaktärisera den i Frankrike rådande mentaliteten under 1800-talets sista decennium och tiden fram till första världskriget. Men begreppet kom även att generellt användas för att beteckna den då gällande tidsandan i de flesta av Europas länder. Det sorglösa livet under glittrande kristallkronor var dock för det stora flertalet aldrig någonting annat än en nostalgisk illusion. Ett patetiskt försök att bevara en ålderdomlig aristokratisk livsstil i en värld som genomgick ett allt förändrande paradigmskifte. Slutet för La belle époque blev det förödande första världskrigets utbrott. Men förebudet som visade sig två år tidigare var Royal Mail Ship Titanics undergång våren 1912.

Dock finns det en hel del arvegods från den vackra tiden som vi fortfarande har nytta och glädje av. Den medicinska vetenskapen utvecklades i en tidigare aldrig skådad omfattning. I Frankrike hade biologen och kemisten Louis Pasteur med nya typer av experiment lyckats påvisa att mikroorganismer utgjorde en förutsättning för jäsning. Denna sin upptäckt utvecklade han sedermera till banbrytande resultat beträffande vaccinationer mot rabies och pastörisering av bland annat mejeriprodukter. Men när Pasteur dog år 1895 hade han också hunnit att förbättra fransk vintillverkning genom att avslöja orsakerna till felaktig jäsning i vin och även räddat den franska silkesindustrin från ekonomisk ruin genom att utröna orsakerna till det alltför stora bortfallet bland de odlade silkesmaskarna. Trots att det knappast var avsiktligt hade vetenskapen därmed säkrat de för la belle époque nödvändiga komponenterna nämligen champagnen och sidenet.

Det fanns inget Nobelpris under Pasteurs livstid. Om så hade varit fallet hade Pasteur troligen blivit nominerad.

Samtidigt som Pasteur gjorde sina banbrytande upptäckter var Nobelprisets upphovsman Alfred Nobel verksam med att öka sin enorma förmögenhet. Trots att dynamiten som var Nobels mest lukrativa uppfinning kom att användas i rustnings- och krigsindustrin trodde han obetingat på freden som idé. I november år 1895 undertecknade han sitt testamente där han bestämde att hans samlade förmögenhet skulle förvaltas av en stiftelse och att räntmedlen skulle fördelas som belöningar till de personer inom kategorierna litteratur, fysik, kemi, medicin och fredsstiftande som under föregående år hade varit mänskligheten till störst nytta. Fredspriset skulle enligt testamentet utdelas av en norsk Nobelkommitté. Under denna tid var Norge och Sverige förenade i union. Drygt ett år senare den 10 december 1896 avled Alfred Nobel i San Remo i Italien. Fem år därefter år 1901 hölls den första Nobelhögtiden i Sverige och i Norge. Då tilldelades Wilhelm Conrad Röntgen fysikpriset för sin upptäckt av röntgenstrålarna och Jean Henri Dunant Röda korsets grundare erhöll fredspriset.

Under la belle époque var monarkierna Europas vanligast förekommande statsskick. De betydande undantagen var de italienska och franska republikerna. Men trots detta koncentrerade sig tidens tidningar på de detroniserade kungahusens ättlingar. Presidenternas framtoning av byråkratisk korrekthet saknade de gamla aristokraternas karisma. I pressen skildrades kungligheternas öden och äventyr med respektfull beundran. Deras resor oaktat de skedde med landå eller med privat specialtillverkad tågvagn var nyhetsstoff. För celebriteterna fanns inga restriktioner eller landsgränser när de reste från badort till badort eller i förbifarten inviterade varandra till galamiddagar eller lät sig roas av teater och operaföreställningar. Endast det bästa var gott nog.

Klädmodet blev alltmer exklusivt och inriktades på kvalitet och elegans. I Paris skapades haute couture. Honnörsorden var förfining och exklusivitet.


Svandun strutsfjädrar och japansk kimono. Allt kunde blandas i modets huvudstad Paris år 1899.
 
Copyright Bearbetning Björn Söderberg Notisa Bildarkivet © 2012
 
I musik och konst skapades nya uttryckssätt och genrer. Glamour och exotism präglade nöjeslivet.

Vetenskapliga och tekniska framsteg genererade framtidstro och hybris. Ingenting var omöjligt. Det var bara en fråga om resurser, makt och stark vilja.

Allt detta komprimerades och sammanfattades i storartade företag som till exempel projekterandet av RMS Titanic, världens ditintills mest avancerade skeppsbygge. I konstruktionen av Titanic kombinerades moderna tekniska lösningar med ålderdomliga aristokratiska krav på avskildhet mellan herrskap och tjänstefolk, förfining och bekvämlighet. När Titanic förliste under sin jungfrufärd år 1912 kom haveriet förutom de uppenbara ekonomiska förlusterna och de många dödsoffren också att symbolisera hur en föråldrad livsstil dukade under inför modernitetens och naturlagarnas realiteter.

Men Titanics undergång var bara en viskning jämfört händelserna två år senare.

Trots att det av många var anat förvånade det en hel värld när första världskriget utbröt år 1914, vilket hastigt och brutalt avslutade alla drömmar om fred samtidigt som det avfärdade illusionen la belle époque.

 

     
All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)
   
 Copyright Notisa © 2012