notisa.com  notisa.se notisa.eu
 ÅRETS MÅNADER I BACKSPEGELN    

NOTISA 
Nyheter
Aktuellt
Kalender månadsfakta
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Väder
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
 
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Nya Julens abc
Copyright Notisa © 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembermånaden, Julmånad i backspegeln   » Byt månad

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2007
ALLT MATERIAL PÅ DESSA SIDOR OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK. OTILLÅTEN ANVÄNDNING DEBITERAS .
 


Decembermånaden präglades även i gamla tider av föreberedelserna inför julen. Månaden kallades också i de gamla almanackorna och i bondepraktikan för julmånaden.
Det som vi i nutiden kallar jul var i förkristna norden troligen det samma som det stora midvinterblotet. Då firade man årets vändning från kortare dagar till längre dagar. Det fornkristna firandet torde ha relaterat till vintersolståndet kring den 22 december.
Adam av Bremen som levde under 1000-talets första århundrade och dog c:a 1070 beskrev hur de nordiska hedningarna firade midvinterblot genom att offra nio av vart hankön, både människor och djur. Hans berättelse som naturligtvis formats av hans kristna åskådning lyder i sammandrag:
"Nära templet i Uppsla står ett väldigt träd som breder sina grenar vida omkring. Det är grönt både vinter och sommar. Ingen vet vad slags träd det är. Där finns också en helig källa dit man frambär offer. Av varje hankön offras nio, genom vilkas blod det är sed att försona sig med gudarna. Kropparna däremot hängs upp i den lund som ligger alldeles vid sidan av helgedomen. Denna lund är nämligen så helig för hedningarna att varje träd anses som gudomligt till följd av offrens död och föruttnelse. Där hänger hundar och häster tillsammans med människor och en kristen har berättat för mig att han har sett 72 kroppar där om varandra."

I senare tiders bondehushåll blandades forntida hedniska riter med kristna traditioner, men oavsett tidens religiösa inriktning innebar decembermånaden att året gick mot sin höjdpunkt och sitt cresendo.

I bondepraktikan skrevs om månaden:

December

Om Juledag i Nyet månd komma
Då få wi ett godt år oss till fromma,
Ju närmare Nymånan: ju bättre år,
Ju närmare Adwentet ju wärre det går,
Övrigt, jag will mera säga dig:
Ett träd, som afhugges i de twå dagar, tro mig,
Det warar länge starkt och färskt,
Som i jul faller och i Thorsmånad först,
Det blifwer icke maskstunget och ej ruttna kan,
Ju äldre ju hårdare på minsann,
Det blifwer på äldern hårdt som en sten,
Det år under sådant sker i gement.

En sammanfattning i all korthet av dessa visdomsord ger upplysning om att den som förstod att tyda naturens olika tecken kunde skaffa sig kunskap om hur skördeåret skulle bli. Juldagens förhållande till nymånens uppträdande hade därvid särkild betydelse. Därtill gällde likhet - som julskedet var skulle thorsmånaden (mars månad) bli.
Bondepraktikan rekommenderade bonden att fälla träd vissa dagar i julmånaden. De träd som fälldes denna tid skulle bli till hårt och hållbart virke.
De förkastade dagarna under december var den 6 11 och 18 december. Det fanns inga farliga dagar för den som ville åderlåta sig.

Ordet advent kommer av Adventus Domini, Herrens ankomst. Advent är en beämningen på de fyra veckorna närmast före jul. (Se även kyrkoåret.)
Den söndag som befinner sig närmast första december är första adventssöndagen. Den första skyltsöndagen inföll tidigare under söndagen närmast före thomasmäss. Numer börjar julskyltningen tidigare.


All vidareanvändning av detta material utan tillstånd är förbjuden.

1 Den 1 dec 1912 öppnades inlandsbanans första led Östersund - Strömsund för trafik.
2 Trekejsarslaget där Napoleon segrade stod vid Austerliz den 2 december år 1805.
3 Den 3 december år 1900 brann Borlänge.
4 I gamla tider var Barbaras dag den dag då släden skulle göras i ordning.
Denna dag år 1905 beslöt Finlands senat att ryskan inte längre skulle vara Finlands ämbetsspråk.
5 Den 5 december år 1791 dog Wolfgang Amadeus Mozart.
6 Nikolai dag skulle bonden göra i ordning almanackan för kommande år. Almanackan var en s.k. runstav där tecken angav årets fasta evenemang.
Detta datum år 1829 dog Baltzar von Platen. Hans mest kända bedrift var planläggandet av Göta kanal.
7 Den 7 december år 1865 antog den svenska adeln efter mycket noggrant och moget övervägande den nya riksdagsreform som avskaffade den gamla ståndsriksdagen med präster, adel, borgare och bönder.
8 Den 8 december år 1626 föddes drottning Chistina av Sverige.
Den 8 december år 1907 dog Oscar II och efterträddes av sin äldste son Gustav V.
Elias Sehlstedt föddes den 8 dec 1808. Hans visa "Litet bo jag sätta vill" förebådade folkhemmet.
I gamla tider skulle denna dag julölet vara färdigbryggt.
Den 9 december år 1594 föddes gossen Gustav Adolf sedermera Gustav II Adolf.
Carl Wilhelm Scheele föddes samma datum år 1742. Han blev berömd bl.a. p.g.a. sina upptäckter av syre, kväve, klor och mangan. Han avled 1786.
10 Alfred Nobel avled den den 10 december år 1896. Hans förmögenhet blev grunden till Nobelpriset. År 1901 utdelades de
första nobelprisen. Bland mottagarna fanns bl.a. Wilhelm Röntgen. År 1909 fick Selma Lagerlöf nobelpriset i litteratur.
11  Svenska Amerikalinjen öppnande den 11 december år 1915 sin kombinerade post och passagerartrafik mellan Göteborg och New York. Fatyget som tafikerade linjen bar dock namnet Stockholm.
Den 11 december år 1917 förklarade sig Litauen självständigt via sin lagstiftande församling.
12 Den 12 december år 1925 fick Persien en ny shah. Riza Pahlevi störtade den gamla dynastin och satte sig själv på påfågelstronen.
13  Lussenatt var i gamla tider vaknat då man ägnade sig åt att äta och dricka.
Sveriges första offentliga luciatåg sågs den 13 december år 1927 i Stockholm. Det var Stockholmstidningen som hade utsett Stockholms Lucia.
14  Den 14 december år 1503 dog Sten Sture d.ä.
Den 14 december år 1911 nådde Roald Amundsen Sydpolen med fyra slädar och 52 hundar. Han besegrade därmed Robert Falcon Scott som inte var lika lyckosam i sina ansträngningar. Scott nådde Sypolen en månad senare.
Den 14 december år 1900 framlade Max Planck sin kvatntteori för expertisen det fysikaliska sällskapet i Berlin.
15  Den 15 december år 1900 bildades det svenska aeronatiska sällskapet. Ett av världens äldsta flygsällskap.
16  Den 16 december år 1909 avled kung Leopold II av Belgien. Han efterträddes på tronen av Albert I.
Ludvig van Beethoven föddes denna dag i Bonn år 1770.
17  Änkedrottning Desideria dog den 17 december år 1860. Hon var maka till den förste Bernadotten Jean Babtiste eller Carl Johan på Sveriges tron. Hon var därmed stammoder för Sveriges nuvarande kungahus.
18  Den 18 december år 1290 dog Magnus Ladulås.
Han införde frälset och genomdrev Alsnö stadga till skydd för bönderna.
19  Den 19 december år 1907 begravdes Oscar II under högtidliga former Stockholm.
20  Vin och spritcentralen sålde den 20 december år 1929 sitt ägandeskap i Stockholms Grand Hôtel till ett konsortsium med relationer till styrelsen.
21  Julmarknaden börjades denna dag förr i tiden. Kors av furu eller gransruska borde sättas upp på gårstunet för att skydda mot ondskans makter.
Den 21 december år 1537 föddes gossen Johan, sedermera Johan III. Han blev kung sedan han avsatt sin äldre halvbror Erik XIV.
22  Den 22 december 1928 öppnades telefonförbindelse mellan Finland och Sverige. Förbindelsen möjliggjordes genom den kabel som lags på Österjöns botten.
23  Den 23 december 1923 sändes i svensk
rundradio för första gången en kyrkogudstjänst. Det var gudsttjänsten i Jakobs kyrka i Stockholm som sändes.
24  Den 24 december år 1924 tvingades Walter Gropius stänga designcentret Bauhaus i Weimar. Nästa anhalt blev dessau i Thüringen.
Svåraste olyckan i det civila flygets dåtida histora rapporterades julaftonen år 1924. Åtta personer avled i olyckan som skedde när ett engelskt reguljärt flyg startade från London med destination Paris.
25  Den 25 december år 1932 avled Ernst Rolf av lunginflammation. Han hade just avslutat arbet med sin stora revysucce "Ut i det blå" på Odeon i Stockholm.
26  Den 26 december 1902, svåra orkaner på svenska västkusten och i Skåne. Många fiskare dog på Östersjön.
Furstehuset i Monaco blev under senare deken av år 1930 föremål för skvallerkrönikörernas intersse. De lojala monegaskerna protesterade mot att princessan Charlotte hade begört skilsmässa. Louis Grimaldi lät upphäva folkrepresenationens inflytande och gjorde sig själv till enväldig statschef.
27  Den 27 december år 1907 lät den berömde forskningsresanden dr Sven Hedin mdeddela att han hade funnit floderna Indus och Bramaputtas källor.
28  Den 28 december år 1908 drabades Calabrien och Sicilen av fruktansvärda jordbävningar. Över 300 000 människor omkom.
29  Den 29 december år 1915 öppnades biografen Röda Kvarn i Stockholm.
Satsningen på biografverksamhten var ett allvarligt försök att lancera filmen som ett likvärdigt alternativ till teatern
30  År 1928 var det det våldsam översvämning av Österdalälven vid denna tid.
Den 30 december år 1916 mördades mystikern Grigorij Rasputin i dåvarande Petrograd i Ryssland.
Rasputin hade skaffat sig alltför stort inflytande över tsarfamiljen. Han påstod sig kunna bota den blödasjuke tronföljaren Alexej
31  Den 31 december år 1920 övergick Hallwylska palatset i Stockholm i svenska statens ägo genom testamenterad donation.
Den 31 december år 1927 sänkte Riksbanken i Sverige diskontot från 4 till 3,5 vilket var en bottennotering ej skådad sedan år 1896.
Fredrika Bremer avled deta datum år 1865.
   

All vidareanvändning av detta material utan tillstånd är förbjuden.

 Månaderna Händelser i förfluten tid
 januari juli
 februari augusti
 mars september
 april oktober
 maj november
 juni december

Ämnen/Topics  
Aktuellt 
-
Relationer barndom ungdom medelålder och ålderdom
Nyheter Vad händer i Sverige och i övriga världen. Konst Vad händer i konstvärlden
Backspegel Vad hände förr Design
Mat Kalas och nyttig mat Mode Kolla världens trender
Hälsa Nya rön Nöje Evenemang och annat
Hus och hem i hela Sverige Film och musik Nytt i branschen
Pengar livets nödvändiga investeringar Kändisar Stjärnornas hemsidor
Väder rymdnytt och vädernytt Spel  Vinster och lek
Sport evenemang och stjärnor

Kalenderfakta:
Calenderfacts:
Januari/January
Februari/February
Mars/Mars
April/April
Maj/May
Juni/June
Juli/July
Augusti/August
September/September
Oktober/October
November/November
December/December
Helgondagar/
Saints' Feast Days
Julens ABC
Nyhetsmedia/News Media
Marknader
Namnsdagar /Name Days
Media
 
 
Tillbaka Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright Notisa/Swedensite-Southhill© 2007