notisa.com  notisa.se notisa.eu
ÅRETS MÅNADER I BACKSPEGELN

NOTISA 
Nyheter
Aktuellt
Kalender månadsfakta
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Väder
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
 
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Nya Julens abc
Rese ABC
Mat ABC 
Copyright Notisa © 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUARI, Vintermånad i backspegeln   » Byt månad

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2007
ALLT MATERIAL PÅ DESSA SIDOR OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK. OTILLÅTEN ANVÄNDNING DEBITERAS.
 


Månaden januari har fått sitt namn efter den romerske guden Janus, som brukar avbildas med två ansikten. Janus var främst påbörjandets speciella gudom, även om han med sina bägge ansikten var både framåt- och bakåtblickande. Janus egenskaper var passade att anknytas till en månad då det gamla årsvarvet ersattes med början av ett nytt.

Enligt den berättade traditionen var det en forntida förromersk konung som kallades Numa Pompilius som lät upprätta en bestämd ordning för månader och veckodagar. På Numa Pompilius tid fanns det endast tio månader under ett år. Den sista av årets månader, den långa vintermånaden, varade från december, den tionde månaden, fram till mars, krigsgudens månad. Kung Numa Pompilius lät dela den långa tiden mellan dessa månader på två nya månader nämligen januari och februari.

I den nordiska kalendern kallades årets första månad för Torres månad, ett namn som med tiden skall ha förändrats till Tors månad. Månaden överensstämde tidsmässigt inte riktigt i med den romerska januarimånaden. I gamla Norden börjades det nya året ungefär i mitten av den månad som romarna kallade januari.


All vidareanvändning av detta material utan tillstånd är förbjuden.

1 Nyårsdagen
Den 1 januari var enligt bondens kalender Kristi omskärelse dag. Julron eller som den också kallades julfriden var inne på sin åttonde dag.
Den 1 januari år 1911 blev Arvika Huskvarna och Eslöv städer. De hade tidigare varit köpingar.
 
2 Den 2 januari år 1907 trädde en ny och strängare kyrkolagstiftning i kraft i Frankrike. Enligt den nya lagen skulle det finnas krusifix i vart klassrum. 
3 Den 3 januari år 1895 föddes Folke Bernadotte.
Den 3 januari 1912 bildades Sveriges Scoutförbund.
 
4 Den 4 januari 1911 togs Sveriges första autmobiler för postbefrordran i bruk. Platsen för evenemanget var Göteborg. Antalet fordon var fyra och avsikten var att automobilerna skulle ersätta 18 hästar.
5 Den 5 januari år 1882 höll sociademokraten August Palm agitationstal i Concert Boulevards salong i Göteborg. 25 öre kostade inträdet.
6 Trettondedag jul, heliga tre konungars dag.
Denna dag var det som stjärnan ledde de tre heliga konungarna, eller som de även kallades de tre vise männen, till Jesusbarnet.
7 Den 7 januari år 1685 föddes Jonas Alströmer som bland många andra verksamheter började odla potatis på sin gård Nolhaga. 
8 Den 8 januari år 1910 var en stor dag i författarinnan Selma Lagerlöfs liv. Hon återköpte då sitt barndomshem Mårbacka. 
Den 9 januari år1880 utkom det första numret av nyhets- och nykterhetstidningen
"Nordstjernan"
 
10 Den 10 januari år 1778 dog Carl von Linné. Samma datum år 1800 föddes Lars Levi laestadius.
11  Den 11 januari år 1913 gick "Svenska Strutskompaniet" i konkurs. Varulagret försåldes till Råsundabolaget. Priset per struts var 7500 kr. 
12 Den 12 januari år 1911 förklarade en kommitté att amerikanen Robert Peary i sin senaste nordpolsfärd befunnit sig 10-16 engelska mil från polen.
Erik Gustaf Geijer föddes den 12 januari år 1783.
13  Tjugondedag jul
Tjugondag Knut dansades julen ut. Detta betydde att julfriden var till ända.
Den 13 januari år 1544 beslutades att Sverige fortsättningsvis skulle vara arvrike.
 
14  Den 14 januari år 1814 hölls freden i Kiel. 
15  Den 15 januari år1622 föddes författaren Jean Babtiste Molière i Paris.
16  Den 16 januari år 1814 föddes den lille gosse, greve Henning Ludvig Hugo Hamilton, som skulle bli Sveriges mest skandaliserade man. Han var stadsrådet som förfalskade namn på växlar. Han avled den 15 januari 1886 i exil. 
17  Den 17 januari år 1920 trädde förbudslagen i kraft i USA. Det blev förbjudet att tillverka och försälja öl vin och sprit. Rusdrycksförbudet upphörde 1933. 
18  Den 18 januari år 1871 proklamerades det Tyska kejsardömet i Versailles. 
19  Denna dag börjades i gamla tider tingsterminenerna och räkneskapsåret i bygemeskapen.
Den 19 januari år 1736 föddes James Watt.
 
20  Den 20 januari år 1905 inleddes en lång räcka strejker och demonstartioner Ryssland. 
21  Den 21 januari år 1924 avled Lenin i staden Gorkij. 
22  Den 22 januari år 1901 dog drottning Victoria av Stora Britannien och Irland, kejsarinna av Indien.
Den 22 januari år 1905 inträffade den "blodiga söndagen" i st Petersburg. När arbetare ville överlämna en petition till tsar Nikolaus II utbröt tumult och över 1000 demonstranter dödades av tsarens garde.
23  Den 23 januari år 1736 stadfästes Svea rikes lag.
Den 23 januari 1904 brann den norska staden Ålesund. Sverige och Norge var vid denna tid ännu i union med varandra.
24  Den 24 januari år 1915 hölls ett stort sjöslag vid Dogger Bank i Nordsjön. Britterna gick till attack mot den tyska pansarkryssaren Blücher som sjönk. 250 män omkom. 
25  Den 25 januari börjades i gamla tider vinterjakt. 
26  Den 26 januari år 1814 dog konstnären Johan Tobias Sergel. 
27  Den 27 januari år 1918 utbröt inbördeskriget i Finland. 
28  Den 28 januari år 1918 förklarade sig Estland och Lettland som självständiga stater.
29  Den 29 januari år 1906 dog Danmarks kung Christian IX. Han efterträddes av Fredrik VIII. 
30  År 1658 den 30 januari företogs ett av de berömda tågen över bälten. Nämligen tåget över Lilla Bält. Karl X Gustav var kung vid tillfället. Han blev Sveriges kung i samband med att hans kusin Kristina abdikerade. 
31  Den 31 januari år 1802 föddes Nils Ericsson. Han var bror till John Ericsson och chef för statens järnvägsbyggande 1855-1862. 
   
All vidareanvändning av detta material utan tillstånd är förbjuden.

Månaderna
Händelser i förfluten tid
  januari juli
  februari augusti
  mars september
  april oktober
  maj november
  juni december

Ämnen/Topics  
Aktuellt 
-
Relationer barndom ungdom medelålder och ålderdom
Nyheter Vad händer i Sverige och i övriga världen. Konst Vad händer i konstvärlden
Backspegel Vad hände förr Design
Mat Kalas och nyttig mat Mode Kolla världens trender
Hälsa Nya rön Nöje Evenemang och annat
Hus och hem i hela Sverige Film och musik Nytt i branschen
Pengar livets nödvändiga investeringar Kändisar Stjärnornas hemsidor
Väder rymdnytt och vädernytt Spel  Vinster och lek
Sport evenemang och stjärnor

Kalenderfakta:
Calenderfacts:
Januari/January
Februari/February
Mars/Mars
April/April
Maj/May
Juni/June
Juli/July
Augusti/August
September/September
Oktober/October
November/November
December/December
Helgondagar/
Saints' Feast Days
Julens ABC
Nyhetsmedia/News Media
Marknader
Namnsdagar /Name Days
Media
 
 
Tillbaka Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright Notisa/Swedensite-Southhill© 2007